עמוד:7

ואלה הן 14 הדמויות והערכים הנידונים סביבן : בפרק 1 נפגוש את הלל ושמאי ואת בתי המדרש שלהם - בית שמאי ובית הלל - ונלמד דרכם כיצד אין מוותרים על מחלוקת , ובכל זאת ממשיכים לחיות יחד . בפרק 2 נפגוש את רבן יוחנן בן זכאי ( ריב " ז ) ואת ר ' עקיבא , ונלמד דרכם על מנהיגות ועל האחריות שהיא מביאה אתה . בפרק 3 נפגוש את ר ' שלמה אבן גבירול ( רשב " ג ) ואת דונה גרציה , ונלמד דרכם על המורכבות שביחסי יחיד וחברה ועל ההשפעה של יחסי הגומלין בין היחיד לחברה על מעשיהן של הדמויות . בפרק 4 נפגוש את ר ' משה בן מיימון ( רמב " ם ) ואת אסנת ברזאני , ונלמד דרכם כיצד מסורות יכולות להשתנות ולהישמר . בפרק 5 נפגוש את הבעל שם טוב ( הבעש " ט ) ואת משה מנדלסון , ונלמד דרכם על הכוח המאפשר לנו לצאת נגד הזרם ועל התוצאות של דרך התנהלות כזאת . בפרק 6 נפגוש את הבן איש חי ואת ברל כצנלסון , ונלמד דרכם על הדרכים השונות של מע ורובת חברתית ועל לקיחת אחריות בנושא זה . בפרק 7 נפגוש את לאה גולדברג ואת ז ' קלין כהנוב , ונלמד דרכן על הצבת אתגרים ועל התמודדות עם קשיים אישיים במהלך החיים . הנה המבנה של הפרקים , 7 - 1 העוסקים בדמויות ובערכים ( על פרק 8 נדבר בסוף ההסבר למבנה הפרקים - להלן , עמ ' : ( 10 מפגש ראשון עם הפרק ועם נושאיו עמוד השער - עמוד השער משמש הזדמנות להכיר את נושא הפרק הנידון ולערוך היכרות ראשונה עם שמותיהן של הדמויות שהתלמידים ניגשים ללמוד עליהן . התבוננו יחד עם התלמידים על התמונות שמלוות את השער - מה יהיה , לדעתם , בפרק ? כיצד התמונות קשורות , לדעתם , לנושא הפרק ? הפנו את תשומת לבם של התלמידים גם לציר הזמן המובא בתחתית העמוד . מלבד שמות הדמויות וציון המאה שבה חיו הדמויות , יוכלו התלמידים ללמוד מציר הזמן היכן על רצף הדמויות של הספר נמצאות הדמויות של הפרק ( אחרי איזו דמות מרכזית שהם כבר למדו עליה , ולפני איזו דמות או דמויות שהם יפגשו באחד הפרקים הבאים ) . ( הרחבה על ציר הזמן - בעמודים 9 , 8 ) בתחילתו של כל פרק מופיעים שני זוגות עמודים , שמטרתם העיקרית היא ליצור אצל הלומדים עניין בנושא , לחבר אותם לנושא באמצעות סיפורים , שירים ויצירות אמנות , הקרובים לעולמם . מטרה נוספת של עמודי הפתיחה האלה , היא : לפתוח את הנושא או את הערך הנידון בכל פרק לנקודת מבט רחבה יותר . אמנם הפרק דן בשתי דמויות , אך קיים נושא , ערך , המקשר בין הדמויות ומעלה דילמות וסוגיות שונות שהן רלוונטיות גם עבור נערות ונערים בכיתה ז . יצירת הזיקה לנושא עשויה גם להצמיח עניין בסיפור של אותה הדמות , שנפגשת גם היא עם אותו הנושא ומתמודדת עמו . שני העמודים הראשונים בכל פרק יכולים לשמש כדרך לפתיחה ללא המע ורובת שלכם : התלמידים קוראים את העמודים האלה ומתייחסים לטקסטים המופיעים בתוך חצאי העיגולים שבתחתיתם – מעין ציטוטים מדבריהם של בני נוער בני גילם . אפשר להפנות אותם לכך בשיעורי הבית , כהכנה לפרק עוד לפני לימודו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר