עמוד:2

המדריך פותח בצוות תרבות ישראל , בתחום חברה ורוח במטח פיתוח וכתיבה : ד " ר יכין אפשטיין , ענת בסר , איריס סבן עיצוב גרפי : מיכל ליכטר איור הכריכה : ניר גולן הבאה לדפוס : דניאל אשל זכויות הקניין הרוחני , לרבות זכויות היוצרים והזכות המוסרית של היוצרים במדריך הזה , מוגנות . אין לשכפל , להעתיק , לסכם , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני או אחר , כל חלק ממדריך זה . כמו כן אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו במדריך , בכולו או בחלקים ממנו , אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב ממטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית . © כל הזכויות על החומרים ממקורות חיצוניים , ששובצו במדריך , שמורות לבעליהן . © תשע " ז , . 2017 כל הזכויות שמורות למטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית , חברה לתועלת הציבור , קריית משה רואו , רח ’ קלאוזנר , 16 רמת אביב , תל אביב 6901128

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר