עמוד:ג

תכן הענינים מפתחות לעולם האגדה יחידה : 1 אגדות חז " ל 2 יחידה : 2 לומדים בחברותא 10 יחידה : 3 חז " ל מלמדים בין אדם לחברו 20 דף חזרה - משגים שנלמדו 30 מפתחות לחברות יחידה : 4 החבר הטוב 32 יחידה : 5 דרך ארץ וסובלנות 43 יחידה : 6 נצר לשונך מרע 54 יחידה : 7 שונות 62 יחידה : 8 ריב ופיוס 72 יחידה : 9 קנאה ותחרות 82 יחידה : 10 אמת ואמון 94 יחידה : 11 נתינה 103 יחידה : 12 אחריות 115 יחידה : 13 מנהיגות 124 יחידה : 14 ספר האגדה 136 דף חזרה - פתגמים ואמרות 142 מפתחות למועדי ישראל יחידה : 15 יום כפור 144 יחידה : 16 יום הזכרון ליצחק רבין 158 יחידה : 17 השבת 168 יחידה : 18 שבת – יום מיחד 179 יחידה : 19 ירושלים – ספורה של עיר קדומה 187 יחידה : 20 ירושלים - בירת מדינת ישראל 201 הפניה לצפיה בסרטון אנימציה ( הנפשה ) , שפתח על ידי חל " ד במיחד לצרך יחידת למוד זו . הפניה להאזנה לאגדת חז " ל שעבדה לספור המתאים לילדים צעירים .

חל"ד - מפעלים חינוכיים ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר