עמוד:246

מושא תרגיל 1 קראו את הקטע שלפניכם וענו על השאלות שאחריו . משל הצפרדעים ( 1 ) חמש צפרדעים השתתפו בתחרות קפיצה לגובה . ( 2 ) צפרדעים רבות צפו בהן . ( 3 ) הקהל לא האמין ביכולות שלהן . ( 4 ) בעקבות קריאות מייאשות מן הקהל הן איבדו מוטיבציה . ( 5 ) לאט לאט הן נטשו את התחרות . ( 6 ) צפרדע אחת נשארה בתחרות . ( 7 ) כולן הופתעו מנחישותה של הצפרדע . ( 8 ) הצפרדע הייתה חירשת . ( 9 ) בשל חירשותה היא לא שמעה את קריאות הקהל . ( 10 ) רק הצפרדע החירשת סיימה את התחרות בהצלחה . . 1 העתיקו את הנושא ממשפט . 1 . 2 לנושא שהעתקתם יש ארבעה מאזכרים בקטע . העתיקו את ארבעת המאזכרים וכתבו את התפקיד התחבירי של כל מאזכר . . 3 מדוע , לדעתכם , אין חזרה מפורשת על הנושא שהעתקתם בסעיף ? 1 . 4 העתיקו את כל המושאים המופיעים במשפטים . 10 - 7 תרגיל 2 . 1 לפניכם שני קטעי פסוקים מן התנ " ך : . 1 " אל תשלח ידך אל הנער " ( בראשית כ " ב ; 12 ) . 2 " עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים " ( מלכים א י " ח ; 21 ) א . ציינו בכל פסוק את הנושא ואת הנשוא . ב . ציינו בכל פסוק מושא .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר