עמוד:196

. 4 לפניכם רשימת מילים : כּ ס פּוֹ מט עד כּ ן ס פּוֹ רט מל וֹ נאי ספר יּ ה בּ ל וֹ ן דּ יאל וֹ ג תּ למידא וּ ת א . הקיפו את המילים שנוצרו בדרך תצורה השונה מדרך התצורה של המילה טלפ וֹ ן . ב . ציינו את דרך התצורה של כל אחת מהמילים שהקפתם . תרגיל 6 לפניכם קטע העוסק בחברות , ובו שמות מודגשים . קראו את הקטע וענו על השאלות שאחריו . יש אנשים המוקפים חברים . לאחרים יש מעט חברים . יש גם כאלה המסתפקים בחבר אחד בלבד . בּ חינה של מוסד החברות מעלה מגוון שאלות : האם איכ וּ ת החברות חשובה ? האם כּמּוּ ת החברים מ שׁ מע וּ תית ? מיהו חבר ֲ אמ תּ י ? מהם מאפייניה של ח ֲבר וּ ת נפש ? תוך התבוננות בחברויות השונות המקיפות אותנו ניתן להצביע על חברים שונים . יש חבר שׁ תקן , ויש חבר דּבּ רן . יש חבר נדיב , אחר אדיב , ושלישי ותרן . יש חבר שיודע להקשיב בּ סבלנ וּ ת ולהגיב בכנות . יש חבר שיש לו תמיד עצה טובה והוא מסוגל להציע לך הדרכה ופתרונות לבעיות שונות . . 1 העתיקו מהקטע את כל המילים המודגשות שנוצרו בדרך של בסיס וצורן ומיינו אותן לפי סוג הצורן הסופי . . 2 בקטע מופיעות המילים : שׁ תקן , דּבּ רן , ותרן . בחרו בתשובה הנכונה : א . שלוש המילים נוצרו מבסיס ומצורן סופי ָ … ן . ב . שלוש המילים נוצרו משורש וממשקל . ג . שלוש המילים הן צורות בינוני .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר