עמוד:160

ה . לאיזה בניין מתאים שם הפעולה צעידה ? ו . הקיפו את כל שמות הפעולה המתאימים לבניין שציינתם בסעיף ה . צח וֹ ק גּ נבה ה שׁ אלה רכיבה ה כּ נע וּ ת בּטּ לה ז . צרו מהשורש של השם ספר שם עצם במשקל מקטלה . . 3 " לאחר ס יּוּ ר מהנה בשבילי הפארק מומלץ לח פּשׂ את ארונות הקבורה העתיקים , הנקראים ' סרק וֹ פגים ' . בעבר שׁמּשׁוּ ארונות אלה לקבורת נכבדי העיר אשקלון , והיום הם מוצגים בפני ה מּ ב קּ רים בפארק " . א . מהו הבניין של שם הפועל לח פּשׂ? ב . מהו שם הפעולה המתאים לשם הפועל לח פּשׂ? ג . מהו שם הפעולה המתאים לפועל שׁמּשׁוּ? ד . מהו שם הפועל המתאים לשם הפעולה ס יּוּ ר ? ה . באיזה חלק דיבר משמשת בקטע צורת הבינוני מב קּ רים ? . 4 " בחלקו המערבי של הפארק נסללה דרך גישה נוחה לים " . מהי צורת העתיד של הפועל המודגש ? תּסּ לל תּ ס לֹ ל לה סּ לל י סּ לל . 5 " חוף ימה של אשקלון מ שֻׁ פּ ע באלמוגים , בצדפים , בחול לבן ובמים זכים " . אילו פעלים מבין הפעלים הבאים נוצרו מהבניין של הפועל מ שֻׁ פּ ע ? מב ֻטּ ח ֻ מבטחים מב ֻ טּ ח וֹ ת ֻ הבטח . 6 לפניכם שמות פעולה . מתחו קו בין כל שם פעולה לבניין המתאים . ה תּמּ מות קל ק בּ לה נפעל בּ דיקה הפעיל ה דּ בקות פיעל התחלה התפעל

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר