עמוד:157

ב . ציינו את הבניין של הפעלים שהעתקתם . ג . מהי המשמעות המשותפת לשלושת הפעלים ? . 3 לפניכם משפט מתוך הקטע : הכדור היה מתגלגל וּ מק פּ ץ אל מי הים . א . ציינו את הבניין של הפועל מק פּ ץ . ב . העתיקו מן הקטע שני פעלים נוספים באותו בניין של הפועל מק פּ ץ . ג . מהי צורת הציווי בגוף נוכחים של הפועל מק פּ ץ ? קפצ וּ הק פּ יצ וּ ק פּ צ וּ תּ ק פּ צ וּ . 4 לפניכם שני פעלים : מתא סּ פים , התה פּךְ א . העתיקו מן הקטע שני פעלים מאותם שורשים של הפעלים הנתונים בשאלה . ב . מהו הבניין המשותף לשני הפעלים שהעתקתם מן הקטע ? ג . מהו הבניין המשותף לשני הפעלים הנתונים בשאלה ? . 5 לפניכם משפט לפי הקטע : הנערים לא הס פּ יק וּ להשתלט על הכדור . א . ציינו את הבניין של הפועל המודגש . ב . הקיפו את הפועל בבניין התפעל מאותו שורש , זמן וגוף של הפועל הס פּ יק וּ . הס פּ ק תּ ם ספק וּ הס תּפּ ק וּ תּ ס תּפּ ק וּ . 6 א . העתיקו מהפסקה האחרונה בקטע שם פעולה מודגש . ב . מהו הבניין המתאים לשם הפעולה שהעתקתם ? ג . מהו השורש של שם הפעולה שהעתקתם ? ד . צרו פועל מהשורש של שם הפעולה שהעתקתם , בבניין הפעיל , בגוף מדברים , בזמן עבר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר