עמוד:150

סיכום גזרת השלמים ( פועל ושם עצם ) תרגיל 1 . 1 לפניכם רשימת מילים : ה דּ בר וּ ת , י דּבּ ר וּ , דּבּ רן , תּ ד ֻ בּ ר , דּבּ רת , הד בּ רה , דּבּ ר וּ , דּוֹ ברת . א . העתיקו מהרשימה פועל בציווי וציינו את הבניין שלו . ב . העתיקו מהרשימה שני פעלים בזמן עתיד וציינו את הבניין של כל פועל . ג . העתיקו מהרשימה שני שמות פעולה וציינו את הבניין של כל שם . ד . העתיקו מהרשימה שני שמות ֿ , שאינם שמות פעולה או צורות בינוני , ממשקלים שונים וציינו את משמעות המשקלים . . 4 מצ פּ ן , מבר שׁ ת , מחר שׁ ה , מגלב ( שוט ) א . מהי המשמעות המשותפת לכל השמות ? ב . ציינו את המשקלים שמהם נגזרו השמות . ג . הוסיפו לאחד המשקלים שציינתם שם נוסף באותה המשמעות . ד . במה שונה משמעות השם מה פּ כה ממשמעות השמות שברשימה ? . 5 יעיל , חמ וּ ד , נר גּ ן , חמדן א . מהי המשמעות המשותפת לכל השמות ? ב . ציינו את המשקלים שמהם נגזרו השמות . ג . הוסיפו לאחד המשקלים שציינתם שם נוסף באותה המשמעות . ד . במה שונה משמעות השם יצרן ממשמעות השמות שברשימה ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר