עמוד:146

. 4 האנשים הנכבדים יפגשו עם נציגי הממשלה . . 5 הולכי הרגל , היזהרו בעת חציית הכביש ! . 2 לפניכם שני משפטים , ובהם צורות בינוני מודגשות : . 1 נר שׁ מים לסיור מודרך בתערוכה " מקומות היסטוריים מר תּ קים " ? פנו להדרכה עם א וֹ צרת התערוכה . . 2 נסיעה ביום חורף בכביש מ שֻׁ בּשׁ מס ֻ כּ נת ל נּוֹ סעים . א . העתיקו את כל צורות הבינוני המשמשות כפעלים , וציינו את הבניין של כל פועל . ב . העתיקו את כל צורות הבינוני המשמשות כשמות תואר . ג . העתיקו את כל צורות הבינוני המשמשות כשמות עצם . . 3 לפניכם ציטוט מספר חגי א ; : 4 " העת לכם א תּ ם ל שׁ בת בּ ב תּ יכם ספונים וה בּ ית ה זּ ה , חרב " . א . בפסוק זה הנביא משתמש פעמיים בצורות בינוני . העתיקו את שתי צורות הבינוני מן הפסוק וציינו את חלק הדיבר של כל אחת מהן . ב . מהו הבניין המשותף לשתי צורות הבינוני שהעתקתם ? תרגיל 2 . 1 לפניכם חמישה משפטים , ובהם צורות בינוני מודגשות . . 1 מה ההבדל בינינו ובין מדינות מתק דּ מ וֹ ת אחרות בנושא שיטות הוראה ? . 2 ה מֻּפּ ט לים העידו כי חלה הטבה בבריאותם . . 3 המלך ניהל את ענייניו בשטח ה כּ ב וּשׁ . . 4 אני אוהב ללמוד בחדר מס ֻדּ ר ונקי . . 5 החופשה מ שׁבּשׁ ת את הרגלי השינה של הילדים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר