עמוד:119

בניין הפעיל תרגיל 1 לפניכם משפטים , ובהם פעלים מודגשים בבניין הפעיל . ציינו את השורש , את הגוף ואת הזמן / הדרך של כל אחד מהפעלים המודגשים . תרגיל 2 לפניכם משפטים , ובהם פעלים מודגשים בבניין הפעיל . קראו את המשפטים וענו על השאלות שאחרי כל משפט . . 1 הילדה הד בּ יקה מדבקות צבעוניות במחברת . א . מהו השורש של הפועל המודגש ? ב . הטו את הפועל המודגש בדרך הציווי בגוף נוכחת . . 2 נפקיד כסף בחשבון הבנק . א . מהו הזמן / הדרך של הפועל המודגש ? ב . כתבו את שם הפועל של הפועל המודגש .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר