עמוד:113

תרגיל 2 לפניכם משפטים , ובהם פעלים מודגשים . ציינו את השורש ואת הבניין של כל פועל מודגש . תרגיל 3 . 1 סמנו את הפעלים בבניין נפעל . נמ שׁךְ נק לֹ ט נ וֹ הגת נר כּשׁוּ נ פּ רד נח וּ צה . 2 לפניכם משפט , ובו פועל מודגש : הילדרחץ במי האגם הקרירים . הטו את הפועלרחץ בגוף מדבר בזמן עתיד .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר