עמוד:101

. 6 הקיפו את המילה המודגשת שבה ה - ו עיצורית . בשל מג בּ ל וֹ ת של מרחק ו שׁ ל טכנ וֹ ל וֹ גיה ה סּכּוּ י לג לּוּ י חיים תּ ב וּ נ יּ ים מח וּ ץ לכ דּוּ ר הארץ קטן . . 7 סמנו את השוואים הנעים במילים המודגשות במשפט שלפניכם . נמקו . גילוי מסעיר בחלל : ח וֹ קרים אמריקנים מצא וּ מערכת שמש קר וֹ בה . . 8 סמנו את השוואים הנחים במילים המודגשות במשפט שלפניכם . נמקו . אין ספק שׁ ה מּ חקר שהדורות הבאים יק יּ מ וּ ינ סּ ה למצוא לכ ךְ הוכחות . . 9 בחרו בכל המילים או הצירופים שיש בהם דגש חזק . בּ חלל כּוֹ כבי לכת כּדּוּ ר הארץ ס כּוּ י גּלּוּ י . 10 בחרו בכל המילים או הצירופים שיש בהם דגש קל . בּ חלל כּוֹ כבי לכת כּדּוּ ר הארץ ס כּוּ י גּלּוּ י

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר