עמוד:94

תרגיל : 2 קמץ קטן לפניכם קטע קצר העוסק בחוכמה . קראו את הקטע וסמנו את המילים המודגשות המנוקדות בקמץ קטן . חכמת וֹ של אדם ק שׁוּ רה ל כּשּ ר וֹ ן להקשיב לזולת וללמוד ממנו . אדם קשוב לזולת הוא אדם רב עצמה . כך הסבירו ח ֲכמינ וּ את ההבדל בין חוכמה וּ תב וּ נה : חוכמה – מה שאדם שומע מאחרים ולמד ; תבונה - מבין דּ בר מלבו מתוך דּ ברים שלמד ( רש " י על שמות לא ; ג ) . ואכן בפסוקים רבים החוכמה קשורה ללמידה ול שׁ מיעה : • משלי ב ; ב : ״להקשיב לחכמה אזנ ךָ , תטה לבך לתבונה״ . • משלי ל ; ב - ג : " כי בער אנ ֹכי מאיש , ולא בינת אדם לי ; ולא למדתי חכמה , ודעת קדושים אדע " . תרגיל : 3 אימות קריאה . 1 לפניכם השיר ״הפרח לפרפר״ מאת חיים נחמן ביאליק . סמנו את אימות הקריאה בשיר . ה פּ רח ל פּ ר פּ ר חיים נחמן ביאליק פּ ר פּ ר , פּ ר פּ ר , פּ רח חי , רד - נא מהר , שׁ ב עלי . רד - נא מהר , מצה ומצה , ומ כּוֹ סי טל שׁ תה . תּ פ ֹר מ צּ בעי ל ךָ מעיל , כּ ת ֹנת פּסּ ים , כּ נפי גיל . שׁ ני ו פּ רחים – אח ואח , פּ רח ךְ לי ופרחי ל ךְ .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר