עמוד:92

יסודות תורת ההגה תרגיל : 1 שמות התנועות . 1 לפניכם השיר " קן ציפור " מאת חיים נחמן ביאליק . ציינו את שמות התנועות המופיעות בכל מילה ממילות השיר . קן צ פּוֹ ר חיים נחמן ביאליק קן ל צּפּוֹ ר בּ ין העצים , וב קּ ן ל הּ שׁ לו ׂשׁ בּ יצים . ובכל - בּ יצה – הס , פּ ן תּ עיר – י שׁ ן ל וֹ אפר וֹ ח זעיר . צורות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר