עמוד:43

ב . הסבירו את מטרת השימוש בהם בכל אחד מהטקסטים . . 5 לפניכם תרשים שפורסם כחלק מטקסט : 1 הטלפון שלנו משמיע צליל בגלל : א . ציינו שתי מסקנות העולות מהתרשים . ב . מהו הקשר בין התרשים הנלווה לטקסט ? 1 . 1 התרשים חוזר על מידע שמופיע בטקסט . . 2 התרשים סותר עובדות הקיימות בטקסט . . 3 התרשים מפרט מידע המופיע בטקסט .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר