עמוד:84

. 12 • פתרו את התרגילים . 12 - 0 = א = 5 + 4 ב = 1 + 5 ג 7 - 3 = ד = 9 - 8 ה = 15 + 4 ו 11 + 5 = ז = 17 - 3 ח = 13 - 10 ט • כתבו כל תוצאה במקום המתאים על ישר המספרים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר