עמוד:34

فع ّ الية ّ غي ُ عادي ّ ) صفحة 62 ( حوطوا كل ٱ لازهار ٱ لملائمة . لو َ ْ ن ُ م َ ر ْ ك َ ز ِ ٱ لز َّ ه ْ ر َ ة : الفحص هل حوطتم 61 زهرة؟ ف هذه الفعالية نتعرف عل صفات عائلة الزهار . ف هذه العائلة 32 زهرة تختلف ف ما بينها بلون الوراق التويجية ، شكل الوراق التويجية ولون مركز الزهرة . هذه الفعالية سهلة وأساسية ، ولكنها مهمة لكي يرسخ التلاميذ معرفتهم بصفات الزهار . ف الفعالية المعطاة سجلت صفة لزهرة . عل التلاميذ أن يحوطوا كل الزهار الملائمة للوصف . الصفة المعطاة هي أن " مركز الزهرة بنفسجي " . هناك 16 زهرة ملائمة لهذه الصفة . فعالية تعارف يوىص بها بعائلة لازهار موجودة ف صفحة 17 ف هذا المرشد .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר