עמוד:13

לפניכם מקור נוסף המתאר את פעילותו של הבעש " ט בעולם : מקור 7 9 אילו קשרים היו בין בני התורה ליהודים הפשוטים לפני התגלות הבעל שם טוב ? 10 במה דומה הבעל שם טוב לאברהם אבינו ? 11 נסו להבין את המשפט : ' אמן – חלון , אמן יהא שמיה רבה – חלון .. ' . מה גילה הבעל שם טוב ליהודים הפשוטים ? 12 בשאלה 5 ציינתם שלושה קשיים שאיתם התמודדו היהודים בתקופה של התגלות החסידות . כתבו ליד כל קושי את הפתרון ואת דרך ההתמודדות שהציע הבעש " ט , בדרך החסידות שגילה לעולם . טוב לדעת ! ידוע שאחת הדרכים לעורר אדם מעלפונו היא לקרוא בשמו . כך הבעש " ט שנקרא ישראל , נשלח לעולם כדי להעיר את עם ישראל מעלפונו הרוחני . ( על פי קונטרס עניינה של תורת החסידות )

רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר