עמוד:14

גזרות ת " ח ות " ט החריבו קהילות שלמות והותירו את היהודים מוכים וחבולים , בהיבט הגשמי ובהיבט הרוחני . החושך התגבר ונוצר צורך להגביר את האור . החסידות באה כדי לחזק את היהודים ולהוסיף אור . אך גם היא לא נתגלתה בבת אחת אלא בשלבים , בדומה להתגלות התורה שבכתב והתורה שבעל פה ( תורת הנגלה ) . תחילה גילה הבעל שם טוב סודות תורה נעלים שהאירו את העולם , ובמקביל הוא התמסר בכל מאודו לעודד ולסייע לפשוטי העם בחיזוק גשמי ורוחני , על ידי גילוי מעלתם . המגיד , ממשיך דרכו של הבעש " ט , המשיך ללמוד עם תלמידיו את תורת החסידות והחדיר בהם ערכים של אהבת ה ' ואהבת התורה . אדמו " ר הזקן , תלמידו של המגיד , ייסד את חסידות חב "ד ( חוכמה , בינה ודעת ) - הוא הצליח לפשט את הערכים הנשגבים ביותר כך שגם האדם הפשוט יוכל להבין ולהשיג אותם בשכלו . אשרינו שזכינו ! מסע עם חסידים החסידים הראשונים בחלק זה נקרא סיפורי חסידים מדורות שונים , המתאימים לנושא הנלמד . בסיפורים אלה לקח ומסרים חשובים לחיינו .

רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר