עמוד:14

י יום חל יותר טוב יצא / לא יצא ( ידי חובתו ) ירא דּ בר ה שּׁ ם ירא שמים יש אומרים יש חולקים יש להם על מה שּׁ יסמכו יש להחמיר יש להסתפק שמא ... יש מפקפקים י שׂ ראל ' זמנים בהלכה' 'דּ רגות בקיום המצוה' ' מלות דּ ין' ' מעמד מקים המצוה' ' מעמד מקים המצוה' ' מלות דּ ין' ' מלות דּ ין' 'דּ רגות בקיום המצוה' 'דּ רגות בקיום המצוה' ' נסבות בקיום המצוה' ' מלות דּ ין' ' מעמד מקים המצוה' כ כדי אכילת פרס כדי שאלת שלום תלמיד לרב כדי שתית רביעית ' שעורים ומ דּ ות בהלכה' ' שעורים ומ דּ ות בהלכה' ' שעורים ומ דּ ות בהלכה'

רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר