עמוד:11

המקל יש לו על מי שיסמך הנאה ( אסור בהנאה , מתר בהנאה ) הנץ החמה הסחת ( הסח ) דּ עת ( הסיח דּ עתו ) הפסד מרבה , במקום הפסד ( מרבה ) הפסק ( הפסיק ) הפקר הקצה למצותו התנאה לפניו במצוות התר , התרו התר 'דּ רגות בקיום המצוה' ' מ שּׂ גים שונים' ' זמנים בהלכה' ' נסבות בקיום המצוה' ' נסבות בקיום המצוה' ' נסבות בקיום המצוה' ' מ שּׂ גים שונים' ' נסבות בקיום המצוה' ' הנהגות' ' נסבות בקיום המצוה' ' מ שּׂ גים שונים' ז זּ הר זמן מצות הּ זקנים זריזין מק דּ ימין למצוות ' יסודות התורה' ' זמנים בהלכה' ' יסודות התורה' ' הנהגות'

רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר