עמוד:248

רשימת בעלי הזכויות של התמונות : רישום התמונות בספר נעשה על פי סדר הופעתן , ומיקומן מצוין בקיצורים אלה : ע - עליון , א - אמצעי , ת - תחתון עטיפה א - דובי טל , אלבטרוס עטיפה ת - נפתלי הילגר עמ ' Barry Iverson / TIMEPIX / ASAP - 12 עמ ' - 14 נפתלי הילגר עמ ' - 20 ויז ' ואל / David Rubinger / CORBIS עמ ' - 25 דובי טל , אלבטרוס עמ ' - 36 לשכת העיתונות הממשלתית , מחלקת הצילומים , ירושלים . צילום : יעקב סער עמ ' - 40 ויז ' ואל / Peter Turnley / CORBIS עמ ' - 44 ויז ' ואל / Bill Gentile / CORBIS עמ ' 62 ע - ויז ' ואל / Hans Georg Roth / CORBIS עמ ' 62 ת - ויז ' ואל / CORBIS עמ ' Topham / ImageWorks / ASAP - 73 עמ ' - 81 ויז ' ואל / Michael S . Yamashita / CORBIS עמ ' - 89 גארו נלבנדיאן / ASAP עמ ' - 98 נפתלי הילגר עמ ' - 106 ברוך גיאן עמ ' - 109 ויז ' ואל / Richard T . Nowitz / CORBIS עמ ' - 117 ברוך גיאן עמ ' Laif Agentur .. fur Photos & Reportagen gmbh - 122 עמ ' 137 ת - ויז ' ואל / WildCountry / CORBIS עמ ' Visible Earth NASA - 154 עמ ' Topham / ImageWorks / ASAP - 171 עמ ' - 192 נפתלי הילגר עמ ' - 199 ויז ' ואל / Christine Osborne / CORBIS עמ ' - 206 יואב לף עמ ' http : // www . eia . doe . gov / emeu / cabs / iranenv . html - 212 עמ ' 217 ע - Visible Earth NASA עמ ' 217 א - Visible Earth NASA עמ ' 217 ת - Visible Earth NASA עמ ' 229 ע - Visible Earth NASA עמ ' 229 ת - Visible Earth NASA עמ ' - 236 לשכת העיתונות הממשלתית , מחלקת הצילומים , ירושלים . צילום : יעקב סער השתדלנו לציין את כל בעלי הזכויות של התמונות . אנו מתנצלים מראש על כל טעות או השמטה , ואם יובאו לידיעתנו - נתקנן . Every effort has been made to locate and credit all copyright holders . In case of omission or mistake , please contact the publisher for correction in future editions .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר