עמוד:243

פדרציה מדינה גדולה המורכבת מברית בין מדינות אוטונומיות . כל אחת מן המדינות שומרת על עצמאותה בענייני פנים , בעוד ענייני החוץ והביטחון מנוהלים במשותף . ארצות הברית ואוסטרליה הן פדרציות . פונדמנטליזם השקפת עולם דתית שמרנית הגורסת דבקות קיצונית בצורה הקדומה והבסיסית של עיקרי הדת . הפונדמנטליסטים דבקים בקנאות במילה הכתובה בכתבי הקודש ורואים בה את האמת המוחלטת . פטרודולרים סכומי עתק של דולרים אמריקניים שמקורם מהפקה וייצוא של נפט . רוב הפטרודולרים מיועדים להשקעה בארצות חוץ . פיתוח בר קיימא פיתוח המבוסס על גישה המשלבת את צורכי הפיתוח עם צורכי הסביבה . לפי גישה זאת , כל פיתוח בהווה צריך להתבצע תוך ראיית הצרכים של הדורות הבאים . פלורליזם פוליטי השקפה הנשענת על הכרה בקיומן של דרכי מחשבה ודעות שונות , מפלגות שונות וכדומה - אלה לצד אלה . הגישה הפלורליסטית מבקשת להעניק זכות של ביטוי וייצוג לכל מרכיבי החברה ולמנוע בלעדיות תרבותית ופוליטית של קבוצה אחת בלבד . פלסטיין , פלשתינה ( א " י ) השם שהעניקה ממשלת המנדט הבריטי ליישות המדינית החדשה בארץ ישראל בראשית שנות ה - . 20 היחידה המדינית הזאת נקראה באנגלית פלסטיין ( , ( Palestine בעברית פלשתינה ( א " י ) ובערבית - פלסטין . פמיניזם השקפה או תנועה הדוגלת בהשגת שוויון זכויות ושוויון הזדמנויות לנשים בהשוואה לגברים , מתוך אמונה והכרה שיכולתן של הנשים שווה ליכולת הגברים . קבוצה אתנית קבוצת אנשים שיש להם מאפיינים משותפים - תרבותיים , היסטוריים , דתיים , לשוניים וכדומה . בין אנשי הקבוצה יש סולידריות ולעתים יש להם זיקה למולדת משותפת , גם אם הם אינם חיים בה . קומוניזם השקפה הדוגלת בהעברת כל אמצעי הייצור והנכסים לבעלותם המשותפת של אזרחי המדינה , ולביטולם של כל ההבדלים בין המעמדות . הקומוניזם הוא זרם בתנועה הסוציאליסטית , ועקרונותיו מבוססים על תורתו של קרל מרקס . קומיה תפיסה של לאומיות כלל - ערבית המדגישה זיקה לקבוצה מסוימת בעלת מאפיינים משותפים ואין לה קשר לטריטוריה אחת . קונפדרציה התאגדות של מדינות בתחומים מסוימים שאינה פוגעת בעצמאותן ובריבונותן . הקשר בין מרכיבי הקונפדרציה הדוק פחות מזה שבין מרכיביה של הפדרציה . התאגדות הקנטונים בשוויץ היא הקונפדרציה הוותיקה ביותר בעולם . קפיטליזם שיטה כלכלית - חברתית המבוססת על הבעלות הפרטית , היוזמה החופשית והרווחיות . כל אדם או קבוצת אנשים חופשיים לנצל את ההון ( הוא ה " קפיטל " ) שברשותם כדי להפיק ממנו רווח בתנאי תחרות . ריבוד חברתי מיקומם של יחידים ושל קבוצות בשלבים השונים של הסולם ההיררכי החברתי . הריבוד החברתי נקבע על פי אמות מידה שונות , ובהן מעמד חברתי , מצב כלכלי , השכלה והשתייכות לקבוצה אתנית . רמת תחלופה בין דורית ( Replacement Fertility Level ) שיעור הפריון שבו האוכלוסייה שומרת על גודל קבוע . בדרך כלל , השיעור עומד על 2 . 1 ילדים לאישה . שיעור זה מביא בחשבון זוג הורים - אישה אחת וגבר אחד - ואחוז מסוים של תמותת תינוקות . שיעור הילודה מספר התינוקות שנולדו באוכלוסייה בשנה מסוימת , לכל 1 , 000 נפש . שיעור הפריון מספר הילדים הנולדים בממוצע לאישה במהלך תקופת הפוריות ( -45 15 שנים ) . שיעור תמותה מספר הנפטרים בשנה מסוימת לכל 1 , 000 תושבים . שריעה קובץ ההלכות המדריך את התנהגותו של המוסלמי . אוסף זה של כללים מפורשים ושל תקדימים נסמך על הקוראן , המסורת הכתובה ועל המעשים המיוחסים לנביא מוחמד ( תורה שבעל פה - סונה ) , וכן מפסיקותיהם של מלומדים . אוסף הכללים נוגע לכל תחומי החיים המוסלמים - הפרטיים והציבוריים . תוצר מקומי גולמי ( תמ " ג ) הערך הכספי במחירי השוק של כל הסחורות והשירותים שיוצרו במדינה כלשהי בתקופה מסוימת , בדרך כלל - שנה . התמ " ג נחשב למדד טוב להערכת הפעילות הכלכלית במדינה . תחנת כוח הידרואלקטרית תחנת כוח שמפיקה חשמל באמצעות כוח המים . תעשייה פטרוכימית תעשייה המבוססת על תהליכי עיבוד שונים של נפט גולמי וגז טבעי . דוגמאות למוצרי תעשייה פטרוכימית : זיקוק הנפט למרכיביו , חומרים פלסטיים ודשנים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר