עמוד:187

מוקדי דיון גורמים מעודדים וגורמים מגבילים את התיירות בתימן ובמדינות אחרות במזרח התיכון . הבדלים פוליטיים - כלכליים בין שני חלקי תימן - הצפון והדרום - והשפעתם על התיירות . יעדים ותוכניות לפיתוח התיירות בתימן המאוחדת . מגמות בתיירות פנים בתימן ובמדינות אחרות במזרח התיכון . מקורות 1 . Hamalainen , P ,. Yemen . Lonely Planet Publications . Hawthorn , Victoria , 1996 . 2 . Thomas , A ,. Third World Atlas . 2 edn . Open University Press , Buckingham , 1994 . 3 . Mansfield . P ,. The Arabs , 3 edn . Penguin Books , London , 1992 . p . 382 . 4 . Wenner , M ,. " National integration and national security : the case of Yemen " . In The Many Faces of , National Security in the Arab World . Ed . B . Korany , P . Noble and R . Bryren . Macmillan . Basingstoke 1993 , p . 177 . 5 . Boniface , B . and Cooper . C ,. The Geography of Travel and Tourism . Butterworth Heineman . Oxford , 1994 . 6 . Burton . R ,. Travel Geography . Pitman , London . 1991 . 7 . WTO . Tourism Market Trends in the Expanded Middle East 1985 - 1995 . WTO . Madrid , 1997 . 8 . WTO . International Tourism Overview : Highlights 1995 . WTO . Madrid , 1996 . p . 14 . , 9 . WTO , Global Tourism Forecasts to the Year 2000 and Beyond . Volume 6 The Middle East . WTO Madrid , 1994 . 10 . Hanlon . P ,. Global Airlines : Competition in a Transnational Industry . Butterworth Heinemann , Oxford , 1996 . p . 82 . , 11 . WTO . Global Tourism Forecasts to the Year 2000 and Beyond . Volume 6 The Middle East . WTO Madrid , 1994 . 12 . WTO , WTO News , 1994 No . 5 November . , 13 . WTO , Global Tourism Forecasts to the Year 2000 and Beyond . Volume 1 The World . WTO , Madrid 1995 . 14 . Commission of the European Communities / Bonifica . Technical Assistance to Tourism Development in Yemen . Indicative Master Plan for Tourism Development . Bonifica , Italy , 1992 . 15 . WTO . Tourism Market Trends in the Expanded Middle East 1985 - 1995 . WTO , Madrid , 1977 . 16 . Commission of the European Communities / Bonifica . Technical Assistance to Tourism Development in Yemen . Indicative Master Plan for Tourism Development . Bonifica , Italy , 1992 . 17 . Hamalainen , P ,. Yemen . Lonely Planet Publications . Hawthorn , Victoria , 1996 . 18 . Wenner , M ,. " National integration and national security : the case of Yemen " . In The Many Faces of National Security in the Arab World . Ed . B . Korany , P . Noble and R . Bryren . Macmillan . Basingstoke , 1993 , p . 171 . , 19 . Butler . R . A ,. " The concept of a tourist area life cycle of evolution " . Canadian Geographer 1980 , 24 1 ) . 5 - 12 . ) 20 . Timothy . D . J ,. " International boundaries : new frontiers for tourism research " . Progress in Tourism and Hospitality Research 1995 , 1 , ( 2 ) . 141 - 152 . כדאי לגלוש ברשת http : // www . yementourism . com / home . php אתר שמטרתו לעודד את התיירות לתימן . שפה : אנגלית . בעלים : Yemen Tourism Promotion Board http : // www . aytta . org / index . htm אתר שמטרתו לעודד את התיירות לתימן , כולל : מאמרים , תמונות , נתונים סטטיסטיים ועוד . שפה : אנגלית . בעלים : . AYTTA / http : // www . world - tourism . org אתר של ארגון התיירות העולמי . באתר מידע ונתונים בנושאי תיירות , גם לפי אזורים . שפה : אנגלית . בעלים : . WTO http : // www . al - bab . com / yet / pictures . htm מבחר תמונות מתימן . בעלים : . Brain Whitaker

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר