עמוד:169

. 1 העיקרון הראשון הוא הקמת תשתיות לתעשייה * . זהו הצעד הראשון להרחבת הבסיס הכלכלי ולגיוון מקורות ההכנסה . כך תצומצם התלות המוחלטת בהכנסות מנפט , הכנסות הנתונות לתנודות העלולות לשבש את ההתפתחות הכלכלית . . 2 העיקרון השני עניינו ההכשרה הטכנולוגית . במרכזו עומדת ההכרה שפיתוח התעשייה מותנה בהרחבת ההכשרה הטכנולוגית לאזרחים במדינה . העלייה בשיעור בעלי השכלה טכנולוגית תתרום לרווחת התושבים , ותאפשר הן שימוש בטכנולוגיות קיימות והן פיתוח טכנולוגיות חדשות . . 3 העיקרון השלישי קובע שהפעילות הכלכלית , המתנהלת על פי כללי השוק החופשי , תהיה כפופה לחוקי האסלאם , חוקים המשמשים בסיס לחוקי המדינה . סעיף זה גם קובע שתחילה תהיה הממשלה מעורבת בתהליך הפיתוח , ועם הזמן תעבור הפעילות לידיים פרטיות . עקרונות אלה מצאו ביטוי בתוכנית החומש המסתיימת ב - . 1995 מטרותיה היו : הרחבת התעשייה לייצוא , ייצור מקומי חלקי של מוצרים שבדרך כלל נהוג לייבאם , הגדלת מספר מקומות העבודה ( שמיתוספים לו מדי שנה כ - 80 , 000 גברים ו - 10 , 000 נשים דורשי עבודה ) ויצירת רמת שירותים ושירותי רווחה דומים באזוריה המיושבים השונים של הממלכה ( . ( Kathlan , 1983 השגת מטרות אלה איננה משימה קלה , במיוחד עקב תנאי הסביבה הקשים בערב הסעודית : האקלים הוא צחיח , יש מחסור חמור במקורות מים , ומשאב הטבע העשיר היחיד במדינה הוא הנפט ( . ( Naff & Matson , 1983 נוסף על כך , כלכלנים מערביים עשויים לחשוב שתיעוש בלב העולם המוסלמי אינו מתאים ואף מנוגד לעקרונות האסלאם . אך בניגוד להערכה זו , יראה הסקר שערכנו , שהפיתוח בערב הסעודית מתנהל בהצלחה , חרף העובדה שלחוקי האסלאם יש מקום מרכזי בקביעת המדיניות ובקביעת דפוסי הפעולה בה . בחירת מוצרים מתאימים לתעשייה ומיקום אזורי התעשייה תקופת השגשוג הכלכלי בערב הסעודית החלה רק בשנות ה - 60 של המאה ה - , 20 בעקבות העלייה הניכרת בהכנסות שמקורן בנפט . עד אז הייתה רמת התיעוש במדינה נמוכה מאוד , והיקף התשתיות היה מצומצם . אמנם במשך שנים רבות יוצרו מוצרים שונים בבתי מלאכה מסורתיים - במחוזות המאוכלסים של המדינה ( נג ' ד , חג ' אז ועסיר ) - אך אמצעי הייצור הדלים והעדר מיומנות מקצועית גבוהה לא אפשרו הקמת בסיס למערכת ייצור מודרנית . לפיכך היה על מתכנני הפיתוח הסעודים להתמודד עם משימות אלה : . 1 לנקוט אסטרטגיה כזאת , שתוכל מצד אחד להתמודד עם תנאי הסביבה הקשים ועם כוח עבודה מקומי מוגבל בהיקפו ובאיכותו וכן עם המגבלות הקשורות למסורת המוסלמית , ומן הצד האחר - לנצל את קיומם של מאגרי נפט וגז עצומים בדרך הטובה ביותר . . 2 לבחור מוצרי תעשייה שיצליחו לעמוד בתנאי התחרות והסחר החופשי בשוק הבינלאומי . . 3 לקבוע את מיקום האתרים המיועדים לפיתוח תעשייתי ולהקים בהם את התשתיות הנחוצות . גורמי התכנון בערב הסעודית נקטו אסטרטגיה כלכלית המתמקדת בפיתוח תעשיות שיש להן יכולת גבוהה לעמוד בתחרות בשוק העולמי . התכנון התבסס גם על בחירת מיקום אופטימלי מבחינה כלכלית למפעלי התעשייה שיקומו . על פי גישה זו יוקמו תשתיות רחבות היקף בידי גופים ממשלתיים , וכן יינתנו תמריצים כספיים ליזמים פרטיים שהוכיחו שהם מסוגלים לקדם את המשק לצמיחה כלכלית . עוד על ... חוקי האסלאם והכלכלה תחום הפעילות הכלכלית זוכה בקוראן ובמסורת המוסלמית להתייחסות ישירה מועטה . הציוויים הערכיים -דתיים הבולטים הם מתן צדקה ואיסור נטילת ריבית . כבר בשנים הראשונות לצמיחת האסלאם נמצאו דרכים לעקוף ציוויים אלה , ורובם אינם מקשים על הפעילות הכלכלית . * הקמת תשתיות היא תנאי מוקדם לפיתוח כלכלי , ובמיוחד לפיתוח התעשייה . התשתית הפיזית כוללת נמלים ושדות תעופה , כבישים , תחנות כוח , מערכות חשמל ומים , מרכזים עירוניים ועוד . התשתיות מוקמות בעיקר על ידי מימון של גופים ממשלתיים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר