עמוד:161

מבוססות ברובן על הנפט וייאלצו לוותר על ניסיונותיהן לפתח או להקים את המגזר החקלאי בעלות כספית רבה וביעילות נמוכה . ערב הסעודית יכולה גם היא להיכלל בקבוצה זו . הסתגלות קשה יותר צפויה למדינות שבהן מגזר חקלאי גדול אך משאביהם מוגבלים ( קבוצה ג ) . קושי נוסף בקבוצת מדינות זו נובע מכך שאחדות מהן הן המדינות העניות ביותר באזור , והעניים שבהן מרוכזים במגזר החקלאי . מידת השינוי במדיניות בכל מדינה תלויה במצבה של כל אחת מהן . במדינות שהגיעו לשיפורים משמעותיים בתוכניות הייצוב וההתאמה , כמו אלג ' יריה , מצרים , מאוריטניה , תוניסיה וירדן , יש סיכוי יותר טוב שהמעבר למדיניות של ניהול המשאבים הטבעיים על פי אמות מידה כלכליות יתנהל בלי בעיות . מדיניות הדוגלת בהמשך מתן העדפה לחקלאות , תחמיר את הניצול הלא יעיל ואת דלדול המשאבים הטבעיים . גם רפורמות באופן ניהול המשאבים , שלא ילוו בפתיחת השווקים ובכלכלה חופשית , לא יניבו תוצאות מספיקות . שינויי המדיניות דורשים החלטות נועזות , ועל ממשלות האזור למצוא את האומץ לקבל אותן . המנהיגים והפוליטיקאים חייבים לצעוד קדימה לקראת פיתוח ארוך טווח במדינותיהם . מדוע לדעתכם קושר המחבר בין הרפורמות בניהול המשאבים לבין הצורך בכלכלה חופשית ושוק פתוח ? הערות . 1 ראו , למשל , את כנס הנילוס 10 ; 2002 המדינות - בורונדי , מצרים , אריתריאה , אתיופיה , קניה , רואנדה , סודן , טנזניה , אוגנדה וזאיר - דנות בשיתוף פעולה ביניהן ומקיימות כנסים שנתיים . הכנסים אמורים להסתיים בשנת , 2002 כאשר יושג הסכם שיקבע בסיס לשיתוף הפעולה בשימוש במי הנילוס . ראו גם כנסים נוספים כמו הכנס האירו - ים - תיכוני בנושא משאבי המים שהתקיים בפריס ב - , 1996 וכנס "מדינות המזרח התיכון וצפון אפריקה " שהתקיים בקהיר ב - . 1996 נוסף על כך , פורום המים הבינלאומי הראשון התקיים במרוקו ב - , 21 . 3 . 1997 ושם נקבע היסוד למדיניות מים גלובלית . . 2 יוצא מהכלל אחד הוא כנס שקיימו הבנק העולמי והארגון הערבי לפיתוח חקלאי . נושא הכנס : " הקשר בין מים , ביטחון המזון והמסחר " . הפגישה הראשונה התקיימה בקהיר במאי 1996 ונכחו בה נציגים מ -13 ממדינות האזור . . 3 ממוצע האבטלה בשיעור של % 20 % - 15 באלג ' יריה , במצרים , בירדן , במרוקו ובתוניסיה , ו - % 30 בתימן ( . ( FAO and ESCWA , 1994 ; Alanso - Gamo and El - Erian , 1997 רמות אבטלה דומות , אך לא רשמיות , דווחו גם בעומן , בערב הסעודית ובבחרין ( . ( The Economist , 1997 b מקורות AOAD ( Arab Organization for Agricultural Development ) ( 1994 a ) Al - Siyasat Al - Aama Li ' stikhdam Muwarid Al - miyah fi Zara ' a Al - Arabiya ( Water Use Policies in Arab Agriculture ) . AOAD . Khartoum , Sudan . AOAD ( Arab Organization for Agricultural Development ( 1996 ) Al - ama Al - qada ' i Al - arabi fi Dill Muhadadaat Al - tijaara wal - miyalt ( Arab Food - Security in View of Water and Trade Constraints ) . AOAD Khartoum , Sudan . Beaumont , P . and McLachan , K . ( eds ) ( 1985 ) Agricultural Development in the Middle East . Wiley . New York . -El Erian , M . A . et al . ( 1996 ) Growth and Stability in the Middle East and North Africa . IMF . Washington , DC . FAO ( Food and Agricultural Organization ) ( 1993 - 96 ) The State of Food and Agriculture . FAO . Rome . FAO and Escwa ( Economic and Social Commission for Western Asia ) ( 1994 ) Land and Water Policies in the Near East Region . United Nations . New York . Mimeographed . : IFAD ( International Fund for Agricultural Development ) ( 1994 ) The State of World Rural Poverty A Profile of the Near East and North Africa . IFAD . Rome . Middle East Economic Digest ( MEED ) ( 1996 ) Special report : water . Middle East Economic Digest , January 26 . Richards . A . and Waterbury , J . ( 1996 ) A Political Economy of the Middle East . 2 edn . Westview Press , Boulder . CO .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר