עמוד:133

ראשית נפרט את שיטות המחקר ואת כלי המחקר : - סקר של משקי הבית בששת הכפרים ( השתתפו 8 , 620 משקי בית ) . הסקר סיפק נתונים חברתיים - דמוגרפיים בסיסיים . מתוך כל משקי הבית היו 2 , 483 מהגרים , ומהם 1 , 765 ( % 71 ) חזרו לכפריהם . - מדגם אקראי מתוך המהגרים החוזרים - 639 מהגרים ( % - ( 36 נבחר לצורך ריאיונות מפורטים . - חקרי מקרה רבים של קבוצות מהגרים ושל לא מהגרים , וכן חומרים המבוססים על תצפיותיהם של המראיינים . הכפרים שהשתתפו במחקר ששת הכפרים שהשתתפו במחקר מייצגים הן אזורים שונים במצרים והן סוגים שונים של כפרים . שני הכפרים , שנ ואן וכפר - שנואן , שוכנים סמוך זה לזה ונמצאים במערב הדלתה של הנילוס , כ - 60 ק " מ מצפון לקהיר . אוכלוסיית שנואן מונה כ - 23 , 000 תושבים , ואוכלוסיית כפר - שנואן - כ - . 4 , 000 מבחינה מוניציפלית הם נחשבים שני כפרים , אם כי לשנואן יש יותר מאפיינים עירוניים מאשר לכפר - שנואן : קיימים בו מוסדות רבים להספקת שירותים , ויש בו גם בתי מלאכה וחנויות במגוון רחב . שני היישובים גם יחד מייצגים במחקרנו את תהליך העיור שהתרחש באזור הכפרי של מצרים . הכפרים האחרים שנכללו במחקר שונים מאוד אלה מאלה באופיים אך כל ה - 4 נחשבים כפרים חקלאיים . כפר יוסף ( 1 , 500 תושבים ) וטמבול אל - כוברה ( 7 , 000 תושבים ) שוכנים במחוז דקהליה , בצד המזרחי של הדלתה . כפר יוסף הוא הקטן בין הכפרים שנכללו במחקר . הכפרים אבו גירג ( 15 , 000 תושבים ) ובני ואלימס ( , ( 7 , 000 השוכנים מדרום לקהיר הם כפרים גדולים יחסית . אבו גירג שוכן כ - 200 ק " מ מדרום לקהיר , סמוך לכביש ראשי . הכפר בני ואלימס מבודד קצת יותר מן האחרים ; הוא קשור פחות לנתיבי התחבורה המרכזיים , ממוקם הרחק מהנילוס וקרוב יותר לגבול המדבר המערבי . במשך מאות שנים התפרנסו תושבי הכפרים הללו , כמו תושבי כפרים אחרים במצרים , מחקלאות . חלקם עיבדו את החלקות שבבעלותם , ואחרים עבדו כפועלים או כאריסים במשקיהם של בעלי הקרקעות הגדולים . תמונה זו תקפה במידה מסוימת גם כיום , אבל בעקבות גידול האוכלוסייה , פיצול הנחלות וקשיים אחרים בענף החקלאות רבים נאלצים למצוא מקורות פרנסה אחרים . לתושבים המתגוררים ביישובים שהיקף הפעילות הכלכלית בהם רחב ומגוון ( למשל אלה הקרובים לאזור תעשייה ולשווקים , או אלה שיש בהם ענף שירותים מפותח ) ההתמודדות תהיה קלה יותר . אולם יהיו סוגי הפעילויות הכלכליות אשר יהיו - משקי בית רבים בכל הכפרים נותרו עניים . דרך נפוצה בכל הכפרים במצרים להיחלץ ממצב העוני היא הגירה - הגירה מהכפר לעיר והגירה של עובדים לחוץ לארץ למטרת עבודה . מדגם אקראי מדגם שבו הפריטים נבחרים באורח מקרי , כלומר בצורה שמבטיחה לכל פריט סיכוי שווה להיכלל במדגם . כפר יוסף . . הוא הכי כפרי , ושנואן הוא הכי עירוני . הסבירו . בתשובתכם הסתמכו על טבלה 1 שבעמוד הבא ועל הערה 4 בתחתית הטבלה . ששת הכפרים שהשתתפו במחקר

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר