עמוד:132

הגירת עובדים ופיתוח האזור הכפרי במצרים מחקר על עובדים משישה כפרים שהיגרו וחזרו כריסטוף רייכרט™ Christoph Reichert תקציר המאמר שלפנינו מתבסס על מחקר שדה שנערך בשישה כפרים במצרים . מטרת המחקר היא לבחון את השינויים שחלו בכפר המצרי בעקבות הגירת תושבים מהכפר וחזרתם אליו כעבור פרק זמן . המחקר בוחן מה מאפיין את המהגרים , מה הן מטרות הגירתם , במה המהגרים החוזרים משקיעים את הכספים שחסכו במהלך עבודתם , ולבסוף הוא מסכם את השפעת ההשקעות על פיתוח האזור הכפרי . על אף שעבר זמן מאז נערך המחקר , תוצאותיו שופכות אור על שינויים חשובים שהתרחשו באזורים כפריים במצרים בעקבות הגירת עובדים ➜ ; אמנם לאחרונה נחלשה עוצמתו של תהליך זה אך הוא נמשך גם עתה , בפתח המאה ה - . 21 ( העורכים ) פתיחה במשך תקופה ארוכה היו הפלאחים תושבי הכפרים בעמק הנילוס במצרים מנותקים מן העולם הרחב ( . ( Ayrout , 1952 ; Stauth , 1983 מגעיהם המעטים עם העולם שמחוץ לכפריהם היו בעקבות הגירה פנימית . אך בשנות ה - 70 וה - 80 חל שינוי במצבם של הכפרים - רבים מהם נפתחו אל העולם הרחב בעקבות הגירה חיצונית של תושבים כפריים ממצרים למדינות אחרות . הגירה זו הייתה קשורה לשינויים שחלו בכלכלת העולם הערבי בעקבות הגידול בהכנסות מייצוא הנפט : שוקי העבודה הערביים נזקקו לפועלים מסוגים שונים , הן פועלים פשוטים והן בעלי מקצוע מיומנים . בד בבד עם השינויים הכלכליים שחלו בעולם הערבי בכללותו , חל במצרים שינוי כלכלי עם הנהגת מדיניות האנפתאח , " מדיניות ' הדלת הפתוחה ' של סאדאת " , שהסירה את ההגבלות שהטילה המדינה עד אז ואפשרה להגביר את היקף ההגירה ( . ( Sell , 1987 בתחילת שנות ה - , 70 התופעה של אדם שעוזב את כפרו כדי לעבוד בארץ אחרת הייתה נדירה . כיום , הגירה לצורך עבודה בחוץ לארץ היא תופעה נפוצה בכל הכפרים שבהם התבצע המחקר . מאמר זה מציג כמה תוצאות של מחקר שבדק כיצד השפיעה חזרתם של העובדים המהגרים לכפרי המוצא שלהם - על המצב החברתי ועל הפיתוח באזור הכפרי במצרים . עבודת השדה נעשתה ב - 6 כפרים הממוקמים ב - 3 אזורים שונים . בהמשך יפורטו מאפייניהם . המאמר פורסם בכתב העת : Sociologia Ruralis , Volume 33 , , no . 1 , 1993 , Blackwell Publishers U . K , pp . 42 - 60 . במאמר נעשו קיצורים . על המחבר : כריסטוף רייכרט הוא יועץ לפיתוח עסקים זעירים וליזמות עסקית במוסד העוסק בתחום זה , שמרכזו בפרנקפורט . בתפקידו זה שימש יועץ לצוות חוקרים בפרוייקט מחקר משותף של המרכז לסוציולוגיה התפתחותית באוניברסיטת בילפילד שבגרמניה ושל המרכז למחקר חברתי באוניברסיטה האמריקנית בקהיר . על הגירת עובדים ראו המאמר " אוכלוסייה , הגירה ותעסוקה במדינות הנפט במפרץ " , עמ ' . 65 מחקר שדה מחקר שמתבצע בשטח ולא בתנאי מעבדה . עוד על ... מדיניות האנפתאח של אנואר א -סאדאת אנואר א - סאדאת שימש נשיא מצרים בשנים . 1981 - 1970 ב -1974 יזם שינויים במדיניות הכלכלה . השינוי , המוכר כאנפתאח , מדיניות הפתיחות , בא לביטוי בהסרת המגבלות על סחר החוץ וההשקעות מחוץ לארץ . אלה הופנו בעיקר אל ענפי התיירות , הנפט והבנייה , אך לא אל התעשייה . התעשרות מהירה של קבוצת מיעוט עוררה עוינות עממית כלפי האנפתאח . * מאמר זה נכתב בעקבות מחקר משותף של המרכז למחקר סוציולוגיה התפתחותית באוניברסיטת בילפילד והמרכז למחקר חברתי באוניברסיטה האמריקנית בקהיר , בראשותו של ד " ר ג ' סטאות ( Stauth ) ( בילפילד ) וד " ר לילה אל חמאמסי ( קהיר ) . המחקר מומן על ידי קרן המחקר הגרמנית . DFG אנו מודים לעמיתינו המצרים , ד " ר עאטף נאדה , סוהייר מהאנה ועיסמת חייר , על הניהול של איסוף הנתונים הכמותיים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר