עמוד:93

מעמדה הפוליטי ותפקידה הכלכלי של כל אחת מהקבוצות האלה השפיעו על רמת העיור בערים , על קצב צמיחתן ועל אופי הבעיות שהתעוררו בהן . נפרט את המאפיינים של כל אחת מקבוצות המדינות ואת התהליכים העיקריים שהתרחשו בהן : . 1 מדינות העולם הרביעי מדינות העולם הרביעי * , כמו סודן ותימן , הן הקלות ביותר לתיאור , אבל הן גם החשובות פחות מבחינת תהליכי העיור שהתרחשו בהן . החקלאות במדינות אלה אינה חקלאות מתקדמת , התעשייה שלהן דלה , ואת עודף כוח האדם שבהן הן מספקות למדינות אחרות באזור . בסודן נשארו די עובדי אדמה , והייצור החקלאי שלה לא נפגע ( אם כי מלחמת האזרחים שם פוגעת מאוד בייצור המזון ) , אבל בתימן היה המצב חמור יותר . צפון תימן הייתה היצואנית העיקרית של פועלים צעירים לערב הסעודית , וממדי ההגירה פגעו בהתפתחותה . על פי אומדנים שביססתי על מידע מערב הסעודית נראה שבתחילת שנות ה - 80 עבדו מחוץ לתימן יותר ממחצית הגברים הכשירים לעבודה . שדותיהם לא עובדו כלל או עובדו בידי נשים . אף על פי שהכנסותיהם של הפועלים המהגרים היו חשובות מאוד לכלכלתה של תימן , לא היה בהן די כדי להניע את תוכניות הפיתוח הלאומיות , כי רוב הפועלים לא היו מיומנים ושכרם היה זעום . מדינות העולם הרביעי אינן מסוגלות לבנות כלכלות עירוניות שאפשר להתקיים מהן , רמת המודרניזציה של הערים במדינות אלה נמוכה , והן אינן מצליחות לשפר את התשתיות העירוניות במהירות הדרושה כדי למנוע את הידרדרותן . אלה הן הבעיות העיקריות המאפיינות את המדינות האלה . בשנות ה - 90 השתנו מעט פני הדברים : גילוי נפט בתימן , זמן לא רב לאחר שחלקה הצפוני וחלקה הדרומי התאחדו , סייע לה לשפר את מצבה . כמו כן בזמן מלחמת המפרץ ( 1991 - 1990 ) נאלצו עובדים תימנים רבים לחזור מערב הסעודית לארצם , ולתימן נוסף כוח האדם שהיא הייתה זקוקה לו . לעומת זאת בסודן החמיר המצב בגלל מלחמת האזרחים המתמשכת . כל עוד לא ישוקמו הפליטים מדרום סודן וכל עוד לא יוכלו להתקיים בכוחות עצמם יהיה מצבם חמור , והוא יגרום להחמרתן של בעיות אחרות גם בעיר וגם בכפר . מה המשותף ומה השונה במצבן הפוליטי - כלכלי של תימן וסודן ? * המדינות הנחשלות והעניות ביותר בעולם מכונות לעתים " מדינות העולם הרביעי " . שוק באזור העתיק של צנעא , בירת תימן AE העיר העתיקה של צנעא הוקמה במאה ה -1 לספירה AE בתמונה מבנים בסגנון אדריכלי מסורתי אופייני AE צנעא נכללת ברשימת האתרים בעולם שהוכרזו על ידי האו " ם מורשת תרבות AE

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר