עמוד:92

עיור בעולם הערבי והמערכת הבינלאומית ג ' נט אבו לורוד Janet Abu Lughod תקציר במאמר זה המחברת ממיינת את מדינות המזרח התיכון ל - 5 קבוצות . החלוקה שהיא מציעה מבוססת על המצב הפוליטי והכלכלי של כל אחת מהקבוצות . המצב הזה משפיע על רמת העיור , על קצב צמיחת הערים ועל סוגי הבעיות העירוניות שהמדינות בכל קבוצה צריכות להתמודד אתן . המחברת מדגישה את השפעתו של הנפט על כל מדינות העולם הערבי ומתארת את הצפוי לכל קבוצה בשל התמורות הקשורות בהפקת הנפט ובמחיריו . אופן זה של מיון מבליט את האופי ההטרוגני של המדינות באזור ואת מורכבותן הפוליטית - כלכלית ומסייע להבין את תהליכי העיור . ( העורכים ) סוגי העיור ➜ עד אמצע שנות ה - 80 היה אפשר למיין את המדינות באזור המזרח התיכון ל - 5 קבוצות בעלות אפיונים ברורים . בכל קבוצה היה מצב כלכלי אחר , וכל אחת מהן סבלה מבעיות עירוניות אחרות . הקבוצות הן : . 1 מדינות שוליות מבחינה כלכלית השייכות ל " עולם הרביעי " . המדינות האלה אינן חלק מן המערכת הכלכלית הבינלאומית , ורמת העיור שלהן נמוכה ביותר . סודן ותימן למשל שייכות לקבוצה הזאת . . 2 מדינות המתאפיינות בכלכלה נאו - קולוניאלית . אלה מדינות שאינן עצמאיות מבחינה כלכלית . יש להן עצמאות מדינית אבל הן עדיין בחזקת לוויין כלכלי של המדינות ששלטו בהן קודם . לקבוצה הזאת שייכות , בין השאר , מרוקו ותוניסיה . . 3 מדינות העימות ואזורי העימות : מצרים , ירדן , סוריה ולבנון , ואזורי הרשות הפלסטינית . כלכלותיהן נהרסו בעימותים ובמלחמות והן תלויות יותר ויותר בתמיכה כספית מבחוץ . בעקבות מלחמת המפרץ ( 1991 - 1990 ) נהרסה כלכלתה של עירק , ומאז אפשר לכלול גם אותה בקבוצה הזאת . . 4 מדינות שיש בהן שטחים חקלאיים נרחבים וייצור הנפט בהן מצומצם ( בהמשך המאמר המחברת מכנה אותן " מדינות - נפט למחצה " ) . אלג ' יריה ועירק היו הדוגמאות העיקריות לסוג הזה , אך אחרי מלחמת המפרץ עברה עירק מן הקבוצה הרביעית לשלישית , ואחרי הקביעה המחודשת של מחירי הנפט בשנת 1985 הידרדר גם מעמדה של אלג ' יריה . . 5 המדינות המתעשרות החדשות , הנובורישיות , שכלכלותיהן מבוססות על הנפט . הנפט קשר את המדינות האלה אל הכלכלה הגלובלית . בהתחלה נענה העולם למחירים שהן קבעו , ואולם אחר כך החלו לחפש תחליפים לנפט . עם הקבוצה הזאת נמנות כמובן לוב , ערב הסעודית , בחרין , קטר , כווית , ברית האמירויות הערביות ובאחרונה גם עומן . ייתכן שבסופו של דבר תצטרף אליהן גם תימן . המאמר הוא קטע מן הפרק : Urbanization" in the Arab World " and the International System שפורסם בספר : The Urban Transformation of the Developing World ( edited by Josef Gugler ) , Oxford University Press , 1996 , pp . 193 - 205 . על המחברת : ג ' נט אבו לורוד היא חוקרת באוניברסיטת New School בניו יורק . מחקריה עוסקים בדמוגרפיה ובפיתוח כלכלי , בתכנון עירוני ובתהליכי עיור - בארצות הברית , במזרח התיכון ובעולם המתפתח . מחקריה על קהיר , על ערי מרוקו ועל העיר המוסלמית בכלל נחשבים חלוציים וחדשניים . ➜ נתונים עדכניים על עיור ועל מיקומן של ערים במזרח התיכון ראו בנספח הצבעוני , עמ ' . 228 נאו -קולוניאליזם מצב שבו גורם זר מתערב ומשפיע בעניינים הכלכליים והפוליטיים של מדינה . נוצרת תלות של המדינה בגורם הזר , לפעמים למורת רוחה של אוכלוסיית המדינה . המצב מתרחש לעתים במדינות שהיו בעבר מושבות ( קולוניות ) אך גם במדינות אחרות . נובוריש מצרפתית : - Nouveau חדש - Riche עשיר כינוי לאדם שהתעשר באחרונה ונוהג להפגין את עושרו בכל הזדמנות ובראוותנות . נאמר לרוב בנימת לגלוג וגנאי . החלוקה לקבוצות שמציעה המחברת מבוססת על המצב הפוליטי והכלכלי של המדינות . שערו כיצד המצב הזה עשוי להשפיע על רמת העיור בכל אחת מהקבוצות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר