עמוד:71

1996 היו בערב הסעודית 1 , 455 סטודנטים לכל 100 , 000 נפש באוכלוסייה , בהשוואה ל - 364 בלבד בשנת . 1975 שיעורי הגידול בחלקם היחסי של הסטודנטים בקטר באותה תקופה היו דומים לאלו שבערב הסעודית : 1 , 518 בשנת 1996 בהשוואה ל - 455 בשנת . 1975 מדיניות ההגירה והתעסוקה השלב הבא , לאחר הגדלת כוח העבודה ושיפור איכותו ורמתו המקצועית , היה לנסות להקטין באופן הדרגתי את מספרם של העובדים הזרים באמצעות החלפתם באופן הדרגתי במקומיים . לשם כך , במהלך המחצית הראשונה של שנות ה - 80 כל משקי המשפ " מ , בלא יוצא מן הכלל , אימצו מדיניות של ויסות ותכנון הרכב כוח העבודה , אשר כללה שני יסודות מרכזיים : הראשון , עידוד תעסוקת המקומיים בסקטור הפרטי והגדלת שיעורי השתתפות הנשים בכוח העבודה ; והשני , הקטנת מספר הזרים באמצעות צמצום מספר אשרות העבודה המונפקים לעובדים זרים ופיקוח הדוק יותר , שכלל אף גירוש מסיבי של עובדים זרים בלתי חוקיים . במהלך המחצית הראשונה של שנות ה - 80 ניתן למצוא בעיתונות המתפרסמת במדינות המפרץ מספר רב של דיווחים על גירוש עובדים זרים ששהו במשקים אלה באופן בלתי חוקי . מרכיב נוסף במדיניות ויסות כוח העבודה היה הטלת מגבלות נוקשות על כניסתם של בני משפחות העובדים הזרים . בהקשר זה יש לציין כי אחד הגורמים המרכזיים להעדפת עובדים ממדינות אסיה , ובמיוחד מדרום - מזרח אסיה , מאז סוף שנות ה - 70 וראשית שנות ה - 80 על פני עובדים ממדינות ערב האחרות , היה השאיפה לצמצם את היקף בני המשפחה הנלווים של העובדים הזרים . בעוד שהעובדים ממדינות דרום - מזרח אסיה הגיעו על פי רוב בלי בני משפחותיהם , העובדים הזרים ממדינות ערב האחרות נהגו לצרף אליהם את בני משפחותיהם , דבר שגרם לגידול משמעותי בחלקם של הזרים בכלל האוכלוסייה . כך , למשל , במסגרת מדיניות ויסות כוח העבודה , באמצע שנות ה - 80 תכננו שלטונות כווית כי עד שנת 2000 יושג שוויון בין מספר האזרחים והזרים במדינה , וזאת באמצעות אימוץ טכנולוגיות מתקדמות אשר יביאו להקטנת הביקוש לעובדים ; ביטול פרוייקטים עתירי כוח עבודה אשר תרומתם הכוללת לפיתוח הכלכלי קטנה יחסית ; הענקת תמריצים לסקטור הפרטי במטרה להגדיל את שיעורם של העובדים המקומיים על חשבונם של הזרים ; ומנגד , הטלת מימון שירותי הרווחה של העובדים הזרים ובני משפחותיהם על המעסיקים הפרטיים במטרה לצמצם את הפער שבין עלות העסקתו של עובד מקומי לעובד זר ובכך להקטין את הכדאיות הכלכלית של העסקת זרים . תוכניות דומות אומצו על ידי משקי הנפט האחרים במהלך אותו עשור . כך , למשל , במסגרת תוכנית החומש הסעודית לשנים -1990 1985 עמדה השאיפה להקטין את מספרם של הזרים בממלכה ב - 1 . 2 מיליון , מהם 600 , 000 עובדים . בקרב שליטי המדינות הללו והן בקרב כלכלנים ומומחים בתחום שוק העבודה נוצרה ציפייה כי מספרם של העובדים הזרים ילך ויפחת באופן הדרגתי . ציפייה זו נבעה מן ההאטה הכלכלית אשר פקדה את משקי הנפט באמצע שנות ה - , 80 וכן מהשלמת הקמתן של התשתיות הפיזיות המרכזיות ( כבישים , מסילות ברזל , נמלי אוויר וים וכו ' ) אשר דרשו כוח עבודה רב . כל זאת לצד אימוץ מדיניות שבמרכזה שילוב אזרחי המקום בשוק העבודה . ואכן , בדיקת הנתונים על היקף כוח העבודה הזר במשקים אלה במהלך השנים 1987 - 1984 מראה כי חל צמצום מסוים במספרם של העובדים הזרים , לפחות בחלק מהמדינות . אולם ירידה זו הייתה קצרת ימים . בסוף שנות ה - 80 חזר מספרם של העובדים הזרים לגדול , אם כי בשיעור מתון בהשוואה למחצית הראשונה של שנות ה - . 80 ב - , 1998 היה מספרם הכולל של הזרים במדינות המשפ " מ 10 . 5 מיליון , בהשוואה ל - 7 . 9 מיליון במחצית 1990 ( ראו טבלה . ( 1 אילו צעדים ננקטו כדי להקטין את מספר העובדים הזרים בכוח העבודה ולהגדיל את מספרם של העובדים המקומיים ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר