עמוד:70

הוערך שיעור התמותה הגולמי ( crude death rate ) בערב הסעודית ב - 22 . 5 לכל 1 , 000 תושבים , שיעור זה פחת לכדי 4 . 5 לכל 1 , 000 באמצע שנות ה - . 90 בשאר מדינות המפרץ התרחשה מגמה דומה , ובאמצע שנות ה - 90 שיעור התמותה הגולמי הממוצע בהן היה פחות מ - 5 לכל 1 , 000 באוכלוסייה . בכווית באותה עת נמדד שיעור התמותה הנמוך בעולם : 2 . 5 לכל 1 , 000 נפש . כבשאר המדינות המתפתחות , אף במדינות המפרץ הייתה הירידה החדה בשיעורי התמותה הגולמיים תוצאה של ירידה חדה בשיעורי תמותת התינוקות והילדים : גידול חד בתוחלת החיים הממוצעת של האוכלוסייה , ומבנה גילאים צעיר של האוכלוסייה כתוצאה משיעורי פריון גבוהים לאורך זמן . השילוב של שיעורי פריון גבוהים ביותר , למעשה מהגבוהים בעולם כולו במהלך הדור האחרון , ושיעורי תמותה נמוכים ביותר , גרם לגידול מהיר בשיעורי הריבוי הטבעי ( natural increase rate ) של האוכלוסייה המקומית במדינות אלה . במחצית שנות ה - 90 הגיע שיעור הריבוי הטבעי של האוכלוסייה המקומית בערב הסעודית וקטר לכדי % , 3 . 3 ואילו בכווית הוא עמד על למעלה מ - % . 4 זאת בהשוואה ל - % 2 . 6 בכלל מדינות המזרח התיכון באותה עת ➜ . כדי לשמור על שיעורי פריון גבוהים לאורך זמן , במקביל לעליית רמת ההשכלה של האוכלוסייה , במיוחד של הנשים , ובעידן של שיעורי תמותה הולכים ופוחתים , הפעילו שלטונות מדינות הנפט מדיניות מעודדת ילודה אשר כללה כמה מרכיבים : א . איסור שיווק והפצה של אמצעי מניעה . שלטונות ערב הסעודית הפעילו את המדיניות הקשוחה ביותר בתחום הילודה , ובשנת 1975 אסרו בחוק שיווק והפצה של אמצעי מניעה . ב . ביצוע תוכניות שיכון ממלכתיות לאזרחים . בכל מדינות הנפט , עם הבדלים מועטים , המדינה מוכרת לאזרחיה יחידות דיור במחיר מסובסד , בצורה זו או אחרת , או מעניקה קרקעות לבנייה בשילוב מתן הלוואות נוחות . ג . מענקי נישואין לזוגות צעירים . ד . הענקת שירותי חינוך חינם לכלל האוכלוסייה , כולל ביגוד , ספרים וכו ' , כך שנטל עלויות חינוך הילדים לא ייפול על כתפי ההורים , אלא יסובסד באופן מלא על ידי המדינה , עד לרמת לימודים באוניברסיטה ועד בכלל . בתחום זה , בפרספקטיבה היסטורית של למעלה מדור , ניתן בהחלט לומר כי שלטונות מדינות הנפט השיגו את מטרתם . באמצע 1998 מנתה האוכלוסייה המקומית של ששת משקי המשפ " מ למעלה מ - 18 מיליון נפש , בהשוואה לקצת למעלה מ - 6 מיליון בשנת , 1975 גידול % 200 בקירוב בתוך דור אחד בלבד - ללא ספק , גידול חסר תקדים לא רק במונחים מזרח - תיכוניים , אלא בעולם כולו . בתחום שיפור איכותו של כוח העבודה המקומי , שלטונות משקי הנפט הקדישו משאבים רבים לפיתוח מערכת החינוך על כל שלביה , מהיסודי ועד לגבוה , עם דגש מיוחד על חינוך מקצועי וטכנולוגי . סכומים ניכרים הוקדשו לא רק לבניית בתי ספר ומוסדות להשכלה גבוהה , אלא אף לגיוסו של צוות הוראה מקצועי . בנוסף לכך , השלטונות מימנו את לימודיהם של סטודנטים מקומיים באוניברסיטאות מהשורה הראשונה במערב . התוצאות בתחום זה ניכרו עד מהרה על פני השטח , וכיום פועלים במדינות המפרץ עשרות מוסדות להשכלה גבוהה , הכוללים אוניברסיטאות , סמינרים למורים ומוסדות לחינוך מקצועי . בהתאם לכך , מספרם של הסטודנטים בכלל האוכלוסייה עלה בקצב מהיר ביותר . כך , למשל , בשנת נתונים מעודכנים על פריון , ריבוי טבעי ותמותת תינוקות במדינות המפרץ ראו בנספח הצבעוני , עמ ' . 219 מדוע הגדלת הפריון והעלאת רמת ההשכלה היו מרכיבים כה מרכזיים במדיניותן של מדינות המשפ " מ ? איזו סתירה עלולה להתעורר בין הגדלת הפריון והעלאת רמת ההשכלה ? . 1 סקרים דמוגרפיים שנערכו במדינות המזרח התיכון , כמו גם במדינות מתפתחות אחרות בעולם , הראו כי השכלת האישה מהווה את המרכיב המרכזי בקביעת שיעור פריון האישה . ככל שרמת השכלת האישה גבוהה יותר , כן נמוך יותר שיעור הפריון .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר