עמוד:

הקשר שבין הלאומנות לבין הפריון בשטחי הרשות הפלסטינית התאפשר בעזרת התנאים האלה : . 1 סיוע כספי מארגונים בינלאומיים וממפלגות פוליטיות המכסה את עלות גידול הילדים . . 2 הגירה בינלאומית סלקטיבית שמשאירה מאחור את בעלי ההשכלה הנמוכה , שהם בעלי רמת הפריון הגבוהה יותר . . 3 חברה מסורתית שאינה משנה את המבנה הפטריארכלי . יתרה מזאת , משפחות מנסות להשיא את ילדיהן מוקדם ככל האפשר , לא כדי לתרום למאמץ הלאומי , אלא כדי להרחיק אותם מן הסכנות הכרוכות בפעילות צבאית . הנישואין המוקדמים הללו תורמים לרמת פריון גבוהה . ומה קורה אצל האוכלוסייה היהודית בישראל ?* כאן אפשר להבחין שהעימות והלאומנות מובילים לפריון גבוה יותר אצל האוכלוסייה היהודית מהנורמה המקובלת בעולם המערבי , אך פריון נמוך יותר מאצל הפלסטינים . הפריון הממוצע בין כל קבוצות האוכלוסייה בישראל לשנת 1995 עמד על 3 . 2 ; 2 . 56 אצל יהודים מעדות המזרח , 2 . 2 אצל יהודים אשכנזים , 2 . 66 אצל ילידי הארץ . ** רמת החיים והתרבות של המשפחה היהודית הממוצעת דומה לזו של האירופים , אך גודל המשפחה היהודית הממוצעת הוא 3 ילדים לעומת 2 ילדים במערב . ייתכן שזו מעין תעודת ביטוח נגד אובדן ילד במלחמה . הפריון בתימן *** נשאר יציב וגבוה חרף צעדי מודרניזציה ראשונים ( שהחלו בהשפעת מצרים שהייתה מעורבת בדרום תימן מאז . ( 1962 העלייה ברמת החיים , הירידה בתמותת תינוקות , העלייה במספר הלומדים , וכן העלייה המואצת בעיור - לא גררו ירידה משמעותית בפריון . תימן נמצאת בסכסוך עם יריבתה ערב הסעודית . תימן מאשימה את ערב הסעודית בסיפוח חבל עסיר בשנת , 1932 ובין השתיים יש עימותים באשר לבעלות על שדות הנפט המצויים באזור זה . תימן " מבטחת " את עצמה נגד סיכונים על ידי פריון שאין דומה לו . וגם על ידי אחוז גבוה של אוכלוסייה מקומית , מסך כל התושבים ( לעומת ערב הסעודית , שבה אחוז גבוה מאוד מן התושבים הם מהגרים זרים ) . מסקנה : חברה חילונית יותר ? פרט לתימן ולאזורי הרשות הפלסטינית חלה ירידה בפריון בכל מדינות העולם הערבי . אבל מה בנוגע ל " התעוררות האסלאם " ? הפונדמנטליזם הדתי ➜ עלול דווקא למתן את המגמה הדמוגרפית הנוכחית , של ירידה בפריון . מאחר שכמו כל הדתות , גם האסלאם תומך בילודה ובהגדלת הפריון , הרי שהתחדשות האסלאם בחברה הערבית יהיה מחסום לירידה בשיעורי הפריון . ואולם המציאות בשטח מראה , שתהליך החילון בעולם הערבי מתקדם , ותפיסת העולם משתנה ונעשית מודרנית יותר . המדינה היא הגוף המחוקק וכן גורם כלכלי חשוב . זהו הגוף היחיד המקבל החלטות בנושאי ביטחון , חינוך ובריאות , והוא מהדק את אחיזתו בחברה . המבנה הביורוקרטי החליף את זה של החברה המסורתית . המדינות לא תמיד מכריזות על כך בפומבי , אבל בפועל הן קיבלו את הצורך בהגבלת גידול האוכלוסייה ( המשטרים שואפים למספר תושבים מבוקר , כדי שיוכלו לעמוד בהספקת מים וחשמל , טיפול רפואי , מתן חינוך ועוד ) . המדינה צוברת כוח , ומשום כך היא עלולה להיכנס לעימותים עם כוחות מסורתיים , לרבות המשפחה המורחבת . אבל העימות חדל להיות עימות ישיר . ייתכן שאימוץ סגנון חיים מערבי הוא אמצעי המניעה הטוב ביותר . המחבר מסיים את המאמר במשפט : " ייתכן שאימוץ סגנון חיים מערבי הוא אמצעי המניעה הטוב ביותר " . הסבירו . ➜ על הפונדמנטליזם בעולם הערבי ראו המאמר : " אסלאם ודמוקרטיה בעולם הערבי " , עמ ' . 30 * קצב הגידול השנתי של האוכלוסייה היהודית בישראל : 2 . 3 % - 1997 2 . 2 % - 1998 2 . 6 % - 1999 2 . 3 % - 2000 ** שיעור הפריון של יהודים בישראל לפי מקום הלידה של האם , : 2001 ישראל - 2 . 71 אסיה ואפריקה - 2 . 98 אמריקה - 3 . 17 אירופה - 1 . 83 מקור : השנתון הסטטיסטי לישראל , מס ' 2002 , 52 *** צפון תימן ודרום תימן התאחדו בשנת . 1994 שיעור הפריון בתימן בשנת 2000 היה . 7 . 6

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר