עמוד:

ההתייחסות לנישואין ועל הירידה המתמדת בפריון . ואולם - אם הסבר זה נכון , היו תהליכים דומים צריכים להתרחש גם במדינות אחרות שבהן מדברים שפות זרות . כך , למשל , יש שימוש רב בשפה הצרפתית בחלק ממדינות אפריקה , ולמרות זאת אין במדינות אלה ירידה משמעותית בפריון . אם כך , הלימוד בשפה זרה ככלי למודרניזציה אינו הגורם היחיד לירידה בשיעורי הפריון באזור המגרב . גורם מרכזי שמסביר את הירידה בפריון במדינות המגרב הוא הגירת תושבים למדינות אירופה הסמוכות . מרצון או שלא מרצון הפך אזור המגרב למקום משכנן של שתי תרבויות . קשה כמובן לכמת באופן סטטיסטי את ההשפעה , אולם בני המגרב שהיגרו לאירופה סייעו להאיץ את תהליך ירידת הפריון בארצות מוצאם . כיצד ? הקרבה בין אירופה למדינות המגרב , העלות הנמוכה של הנסיעה והתקשורת , הדחף לחזור לחברים ולבני המשפחה יצרו מערכת של הזרמת כספים , למשל במרוקו יותר מ - % 10 מן הצריכה השנתית מקורם בכספים שנשלחו על ידי מהגרים לבני משפחותיהם . וזו אינה זרימת כספים בלבד ; זוהי גם זרימה של נורמות תרבותיות שעברו מן החברה המארחת אל חברת המוצא - כמו למשל חשיפה למשפחות קטנות הנהוגות בנכר , הפנמת הנורמה הזאת והעברתה לארץ המוצא . מחקרים המתמקדים בנושא ההגירה מדגישים את ההשפעה האדירה שיש להגירה ממדינה למדינה על שיעורי הפריון . מן המחקרים עולים כמה ממצאים : גדל הרישום לבתי ספר עקב הסרת מחסומים חומריים ואידאולוגיים שמנעו גישה להשכלה ( בעיקר השכלת בנות ונשים ) . גדל השוויון בין המינים , מאחר שהנשים נאלצו להשתלב בשוק העבודה כי הבעלים היגרו למקום אחר , ונוצר מחסור בכוח עבודה מקומי . מעמד הנשים התחזק עקב יכולתן לקבל החלטות . באופן עקיף הכסף המגיע מאירופה הפך את החקלאות לאינטנסיבית ומתוחכמת יותר , והדבר מאפשר אסטרטגיה משפחתית חדשה : ילדים מעטים יותר אבל בעלי השכלה גבוהה יותר . וכאן עולה שאלה נוספת : האם הירידה הגדולה יותר בפריון בארצות המגרב לעומת שאר מדינות ערב קשורה למעורבותן הפחותה של מדינות המגרב בסכסוכים במזרח התיכון ? מעבר לעקרון הסולידריות , תושבי המגרב מרוחקים מזירת המזרח התיכון , ויש להם פחות מעורבות אישית מאשר לפלסטינים , לסורים , לירדנים ולעירקים . האם יכולים מצבים פוליטיים להשפיע על מגמות בפריון ? האם למעבר מרמת פריון גבוהה לנמוכה יש קשר למצב הפוליטי ? לשאלה בדבר הקשר שבין הפריון לפוליטיקה , אפשר לצרף עוד כמה שאלות . למשל - עד כמה משקפים שינויים בפריון את הצלחתה של מדיניות הפריון המוצהרת או המרומזת של הממשלה ? עד כמה " תורגמו " אידאלים פוליטיים לאידאלים דמוגרפיים ? האם פילוסופיה מדינית התומכת בילודה מיתרגמת למשפחה גדולה ? קשה ביותר להצביע על הדרכים שמובילות מאידאלים פוליטיים לרמת פריון מסוימת . הדרכים שנוכל להצביע עליהן הן בגדר הנחות והשערות בלבד . הקשר שבין הדמוגרפיה לפוליטיקה קשור לייחוד החברתי של כל מדינה , ומאחר שלכל מדינה מאפיינים שונים - קשה ליצור מערכת התייחסות כללית . ובכל זאת ננסה בהמשך לעמוד על היבטים שונים של קשר שבין פוליטיקה לפריון . נביא דוגמאות מאלג ' יריה , מסוריה , מן הפלסטינים ומתימן . בשנת , 1962 אחרי מלחמת העצמאות של אלג ' יריה , הדגישה הלאומנות האלג ' ירית את החשיבות של גודל האוכלוסייה . המסר היה שעוצמתה ותהילתה של האומה תלויה במספר תושביה . הנשיא בומדיין , ששלט באלג ' יריה בשנים , 1978 - 1965 רצה ליצור " דרקון אפריקני חדש שיוכל להאכיל 50 מיליוני תושבים . " מסיבות של גאווה לאומית ורצון להנהיג את המגרב ואת אפריקה , שאף בומדיין להשיג את מרוקו במספר האוכלוסין ובכוח הכלכלי . כיצד ההגירה משפיעה על מעמד האישה בארצות המוצא ? הסבירו כיצד יצרה הגירת עובדים תהליכי שינוי בחקלאות , וכיצד תהליכים אלו קשורים לשיעור הפריון ? הסבירו . בסעיף שלפניכם המחבר דן בקשר שבין פוליטיקה לפריון . עקבו אחר הסבריו וציינו את טענתו המרכזית . בחרו אחת מן הדוגמאות והסבירו אותה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר