עמוד:

בחברה המודרנית גיל הנישואין עולה בהתמדה . מה הן לדעתכם הסיבות לכך ? משתנים קלאסיים והשפעתם על המעבר מרמת פריון גבוהה לנמוכה קשה להצביע על הגורמים שהביאו למעבר בפריון בעולם הערבי משיעורים גבוהים לנמוכים וקשה להסביר את שינויי הפריון בתוך מסגרת מובנית וחד משמעית . נביא כדוגמה את מרוקו , שבה החלה הירידה בשנות ה - , 70 והיא נמשכת עד היום . נבחן משתנים שונים שמקובל למצוא בהם הסבר לירידה בשיעורי הפריון - ולאורם נבחן את המצב במרוקו : עלייה ברמת ההכנסה : מקובל לראות בעלייה ברמת ההכנסה של המשפחה את אחת הסיבות לירידה בפריון . רמת ההכנסה למשפחה במרוקו הייתה ועודנה נמוכה , והיא לא השתנתה במשך השנים ( פחות מ - 1 , 000 דולר לחודש , . ( 1993 ואף על פי כן - יש במרוקו ירידה בשיעור הפריון . טבלה : 3 העלייה בגיל הנישואין ( בממוצע )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר