עמוד:5

מדיניות הפיתוח הכלכלי במזרח התיכון ובצפון אפריקה על רקע המחסור במשאבים טבעיים לחקלאות : Reprinted from Elsevier Science Jamil A . Mubarak , “ Middle East and North Africa : Development Policy in View of a Narrow Agricultural Natural Resource Base " . World Development , Volume 26 , Number 5 , 1998 , pp . 877 - 895 . © With permission from Elsevier Science Ltd . Printed in Great Britain . המזרח התיכון על " קו פרשת המים " - כיצד נמנעים עימותים אלימים באזור על אף בעיית המחסור במים Tony Allan , " Watersheds and Problemsheds : Explaining the Absence of Armed Conflict over Water in the Middle East " . Middle East Review of International Affairs ( MERIA ) , Volume 2 , Number 1 , March 1998 . © Middle East Review of International Affairs ( MERIA ) . באדיבות פרופ ' ברי רובין , המרכז ללימודים אסטרטגיים באוניברסיטת בר אילן , רמת גן . התיעוש בערב הסעודית - סיפור הצלחה בלב העולם המוסלמי Konrad Schliephake . " Industrialization in Saudi - Arabia : a Success Story in the Heartland of Islam " GeoJournal , Volume 37 , Number 1 , September 1995 , pp . 139 - 144 . © Kluwer Academic Publishers . With kind permission from Kluwer Academic Publishers , New York . תיירות בתימן על רקע שבטיות ומרקסיזם : Abridged from Peter Burns and Chris Cooper , “ Yemen : Tourism and a Tribal - Marxist Dichotomy " . Tourism Management , Volume 18 , Number 8 , 1997 , pp . 555 - 563 . © With permission from Elsevier Science Ltd . Printed in Great Britain . בגנואה לא מדברים ערבית © מן העיתונות ® צבי בראל , " בגנואה לא מדברים ערבית " . עיתון הארץ , תל אביב , 27 ביולי © . 2001 כל הזכויות שמורות לעיתון הארץ בע " מ . Copyright © HA ’ ARETZ Daily Newspaper Ltd ,. Tel Aviv . ועתה לידיעה הראשית : צעיר סעודי עובד כשוער בבית מלון © מן העיתונות ® Neal MacFarquhar , " Leisure Class to Working Class " , August 26 2001 . © The New York Times , New York . עיתון הארץ , תל אביב , 9 בפברואר © . 2001 כל הזכויות לתרגום שמורות לעיתון הארץ בע " מ . Copyright © HA ’ ARETZ Daily Newspaper Ltd ,. Tel Aviv . השינוי מתחיל בדובאי © מן העיתונות ® Thomas Friedman , " The Fast Eat the Slow " , February 2 , 2001 . © The New York Times , New York . עיתון הארץ , תל אביב , 5 בפברואר . 2001 © כל הזכויות לתרגום שמורות לעיתון הארץ בע " מ . Copyright © HA ’ ARETZ Daily Newspaper Ltd ,. Tel Aviv . עמק הסיליקון של דובאי משגשג © מן העיתונות ® Habeeb Salloum , “ Dubai ’ s ‘ Silicon Valley ’ is Flourishing " , Middle East , London , October 2001 , pp . 34 - 35 . © The Middle East , London . פעילות תושבים במצרים נגד זיהום הסביבה Nicholas S . Hopkins and Sohair R . Mehanna , “ Social Action against Everyday Pollution in Egypt " . Human Organization , Washington , Volume 59 , Summer 2000 , pp . 245 - 254 . © Human Organization , Washington . איכות הסביבה בטורקיה - סקירת מצב Turkey" : Environmental Issues " , March 2000 . Source : Energy Information Administration , Washington , DC . http : // www . eia . deo . gov ( November 2002 ) . איכות הסביבה באירן - סקירת מצב Iran" : Environmental Issues " , April 2000 . Source : Energy Information Administration , Washington , DC . http : // www . eia . deo . gov ( November 2002 ) . אנו מודים לאנשים ולמוסדות , אשר נתנו לנו את רשותם להשתמש במאמרים ובקטעי העיתונות . We would like to thank those individuals and institutions who gave us their permission to publish and reference their articles . השתדלנו לציין את כל המקורות לפריטים הלקוחים ממקורות חיצוניים . אנו מתנצלים מראש על כל טעות או השמטה , ואם יובאו לידיעתנו - נתקנן . Every effort has been made to locate and credit all copyright holders . In case of omission or mistake please contact the publisher for correction in future editions .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר