עמוד:6

קראו את הלכות ומנהגי חדש 1 אלול והתאימו כותרת לכל אחד מהסעיפים : . 1 תשובה . 2 הוספה בתפלה . 3 צדקה ומעשים טובים . 4 סליחות . 5 בדיקת תפלין ומזוזות . 6 תקיעת שופר . 7 אחולים מנהגי חדש אלול ( על פי קצור שלחן ערוך , סימן קכח : א - ג , ה ) א . מראש חדש אלול עד אחרי יום הכפורים , אלו ימי רחמים ורצון . ואף כי בכל השנה הקדוש ברוך הוא מקבל את השבים אליו בלב שלם , מכל מקום , ימים אלו מבחרים יותר לתשובה . ב . כיון שימים אלה הם ימי רחמים ורצון , נוהגים להוסיף בהם בצדקה , במעשים טובים ובאמירת תהלים . ג . אומרים סליחות לאחר חצות הלילה או השכם בבקר . מנהג ספרד לומר סליחות מראש חדש אלול ועד יום הכפורים . מנהג אשכנז לומר סליחות מיום ראשון שלפני ראש השנה ועד יום הכפורים . מנהג חב " ד לומר סליחות בשבוע שלפני ראש השנה . ד . נוהגים לתקע בשופר בחדש אלול בכל יום . בימים אלו תוקעים עשרה קולות ( לפי הסדר הבא : תקיעה - שברים-תרועה - תקיעה , תקיעה - שברים - תקיעה , תקיעה - תרועה-תקיעה ) . מנהג אשכנז לתקע לאחר תפלת שחרית ומנהג ספרד לתקע במהלך הסליחות . וטעם התקיעות בחדש זה , כדי לעורר את העם לתשובה . כי כן הוא הטבע של השופר , לעורר ולהחריד , כמו שאמר הכתוב : " אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו " . ( עמוס ג , ו ) אלול החדש האחרון בחדשי השנה משמעות השם אלול בארמית - " חפש " . בחדש זה ' מחפשים ' - עורכים ' חשבון' ותשובה על מעשי השנה החולפת . הוא נקרא גם " חדש הרחמים והסליחות " . שופר קרן של איל שהתקיעה בו מזכירה לכלנו : " שפרו מעשיכם !

רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר