עמוד:118

למשל בסעיף ג : אפשר לתאר כך את התשובות : 5 , 121 > 5 , 199 > 6 , 000 5 , 121 > 5 , 299 > 6 , 000 5 , 121 > 5 , 399 > 6 , 000 … ( וכך הלאה ) ... 5 , 121 > 5 , 999 > 6 , 000 שאלות לדיון : איזו ספרה נכתוב במקום של ספרת האלפים ? ( 5 ) האם הספרה יכולה להיות שונה מ - ? 5 ( לא ) אילו ספרות אפשר לכתוב במקום של ספרת המאות ? ( 9 - 1 ) יוצא מן הכלל ( עמוד 197 ) ( ראו בסוף המדריך עמודים 132 - 127 ) עמודים -202 199 פעילויות 25 - 21 עוסקות בישר המספרים . הפעילויות מוכרות לתלמידים מהיחידה הראשונה , אולם העיסוק במספרים בני 4 ספרות עלול לגרום לבלבול . במקרה של טעות כדאי לבקש מהתלמידים להקריא את המספר בקול . לפעמים די בכך כדי שהתלמיד יבין היכן טעה ויתקן את עצמו . בפעילויות 27 - 26 מוצאים מספרים בסיטואציות חידתיות על פי רמזים הקשורים לגודל המספר ולספרות השונות בו . הצעה לפעילות סיכום בזוגות אביזרים : כרטיסי הוראות וכרטיסי הספרות ( בנספח ב בסוף מדריך זה בעמודים . ( 136 - 135 מניחים על השולחן את ערמת כרטיסי ההוראות הפוכה . מחלקים לכל תלמיד 4 כרטיסי ספרות . פותחים קלף הוראות אחד וכל תלמיד מנסה לבנות מספרים ( אחד או יותר אם אפשר ) מהספרות שלו לפי ההוראה . משתתף שסיים לבנות מספר מבקש מבן זוגו לבדוק שהמספר מתאים להוראה . כששני המשתתפים מסיימים פותחים קלף הוראה חדש . עמודים -204 203 הפעילויות מסכמות את החומר הנלמד בפרק ומיועדות לבדיקה עצמית .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר