עמוד:112

לדוגמה בסעיף א : . 13 השלימו . א בחנות מוכרים שני סוגים של כסאות מחשב . ההפרש בין המחירים של שני הכסאות הוא 80 שקלים . מחירו של הכסא הזול - 120 שקלים . מה מחירו של הכסא היקר ? תרגיל : על הישר כבר מסומנות הנקודות המתאימות למספר הגדול ( הכיסא היקר ) ולמספר הקטן ( הכיסא הזול ) . התלמידים צריכים להוסיף את הנתונים המספריים החסרים מתוך השאלה : מחירו של הכיסא הזול הוא ₪ 120 ( כדי להקל על התלמידים , בסעיף הראשון המספר 120 כבר כתוב במקום המתאים ) וההפרש בין מחירי הכיסאות הוא ₪ 80 ( יש לכתוב אותו מעל הקשת ) . כעת רואים שאפשר לחשב את המספר החסר , המספר הגדול ( המחיר של הכיסא היקר ) , בעזרת תרגיל החיבור : ; 120 + 80 = 200 לכן מחירו של הכיסא היקר הוא 200 שקלים . ( אפשר להיעזר בקפיצות של 10 כדי לפתור את התרגיל . ) בסעיף ג יש שני שלבים . בשלב הראשון , כדי למצוא כמה מקומות ישיבה יש באולם 2 מחליטים מה המספר הקטן ( מקומות באולם 2 ) ומה המספר הגדול ( מקומות באולם 1 ) וכותבים את המספרים הנתונים בשאלה במקומות המתאימים . המספר 50 מתאר את ההפרש בין האולמות . בבית הקולנוע יש שני אולמות : באולם 1 יש 300 מקומות ישיבה . באולם 2 יש 50 מקומות ישיבה פחות מאשר באולם . 1 כמה מקומות ישיבה יש באולם ? 2 כמה מקומות ישיבה יש בסך הכל ? כעת אפשר לחשב את המספר החסר , מספר המקומות באולם , 2 בעזרת תרגיל החיסור 300 - 50 = 250 ( חלק מהתלמידים ידעו להשלים את המספר החסר באופן אינטואיטיבי מתוך התרשים ולא יזדקקו לתרגיל , וחלק ייעזרו במשוואת חיבור : . __ + 50 = 300 כל האפשרויות טובות ונכונות ) . בשלב השני , כדי למצוא את מספר המקומות הכולל , יש להשתמש גם בנתון לגבי מספר המקומות באולם 1 וגם במספר שחישבנו – מספר המקומות באולם , 2 ולחשב את סכומם . התרגיל המתאים הוא : . 300 + 250 = 550 בפעילויות 14 ו - 15 מתרגלים פתרון תרגילים בהקשרים שונים . התלמידים יכולים לפתור בעזרת משטחים או בעזרת ישר המספרים הריק כרצונם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר