עמוד:110

בפעילות 11 מתוארים מצבי חיסור בהקשר של שימוש בכסף . . 11 חברי להקת " חרגולי הקצב " יצאו לקנות כלי נגינה חדשים . כמה כסף נשאר לכל חבר להקה ? השלימו . אפשר לפתור כל אחד מהסעיפים בעזרת תרגיל חיסור . התרגילים המתאימים דומים לתרגילי החיסור שפתרו התלמידים בפעילויות הקודמות , והתלמידים יכולים לפתור אותם בעזרת ישר מספרים ריק . אפשר לפתור את התרגילים גם בעזרת משוואת חיבור , למשל בשורה הראשונה בטבלה מתאימה גם המשוואה . 270 + __ = 780 התלמידים לא למדו לפתור משוואות כאלה בעזרת ישר המספרים , אולם ייתכן שתלמידים אחדים ידעו לפתור אותן ויש לקבל פתרון כזה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר