עמוד:92

לפני שבוחנים את האפשרויות המוצעות בפעילות , כדאי לבקש מהתלמידים להציע בעצמם מספרים קטנים שיכולים להתאים , למשל : מבדיקת האפשרויות המתאימות במספרים קטנים אפשר להיזכר שכאשר התוצאה של תרגיל חיסור היא , 1 שני המספרים האחרים ( השלם והחלק האחר ) הם מספרים עוקבים . כעת אפשר לבחון את האפשרויות השונות ולבדוק באילו מהן מופיעים מספרים עוקבים ( א , ד ) , וכן להציע אפשרויות נוספות במספרים גדולים מ - . 300 עמודים -153 150 בפעילויות 8 - 5 עוסקים בתרגילים ובסיטואציות שבהם אחד החלקים הוא יחידות בלבד , עשרות שלמות או מאות שלמות . התלמידים פותרים את התרגילים בעזרת המשטחים , כפי שמוצג בדוגמאות בעמוד . 150 . 5 פתרו בעזרת כרטיסי המשטחים . בדוגמאות רואים את השימוש בכרטיסים בצד שעליו כתוב מספר . אפשר כמובן להשתמש גם בצד שבו ציורי המשטחים . כמו כן , אפשר להשתמש בלוח המבנה העשרוני המחיק המצורף במארז האביזרים . את תרגיל החיבור שבדוגמה אפשר לפתור כך : מייצגים כל מספר בצבע אחר ( אפשר על אותו הטור או בטורים שונים ) , ובודקים איזה מספר מתקבל משני הצבעים יחד . כדאי לכתוב בבית המספרים כמה משטחים בסך הכול יש מכל סוג .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר