עמוד:91

הצעה לפעילויות נוספות : . 1 כותבים על הלוח את אי השוויון . 412 + __ > 480 אילו מספרים מתוך 10 , 1 ו - 100 מתאימים להשלמת אי השוויון ? חוזרים על כך עם אי שוויונות נוספים . למשל : 534 + __ > 612 , 527 - __ > 453 . 2 כותבים על הלוח את המספרים 100 , 10 , 355 , 245 , 345 ומבקשים מהתלמידים לבחור מתוכם 3 מספרים שהם שלשה של שלם וחלקים ולכתוב בעזרתם תרגילים שונים . אפשר לבחור את המספרים . 10 , 355 , 345 תרגילים מתאימים : . 355 - 10 = 345 , 345 + 10 = 355 , 10 + 345 = 355 , 355 - 345 = 10 אפשר לבחור את המספרים . 100 , 345 , 245 תרגילים מתאימים : . 100 + 245 = 345 , 245 + 100 = 345 , 345 - 100 = 245 , 345 - 245 = 100 הנה הצעה לחמישיות מספרים נוספות שמתוכן בוחרים שלושה מספרים : ( . ( 10 , 1 , 412 , 403 , 413 ) ( 1 , 303 , 100 , 302 , 202 . 3 מציגים לתלמידים תרגילים שבהם מחסרים או מחברים 10 ומבקשים מהם לסמן את המספרים האחרים שבתרגיל ( המספרים שאינם 10 ) בלוח האלף . התלמידים מגלים שההפרש בין שני מספרים הנמצאים זה מעל זה הוא . 10 . 4 מבקשים מהתלמידים לסמן בלוח את המספר . 653 כותבים את התרגילים : __ = 653 + 10 = __ 653 + 1 = __ 653 - 10 = __ 653 - 1 = __ 653 - 100 = __ 653 + 100 מבקשים מהתלמידים למצוא את התוצאות בלוח האלף . אילו תוצאות קרובות ל - ? 653 אילו רחוקות ממנו ? פעילות כתב סתרים ( עמוד 148 )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר