עמוד:90

להלן סדר הוראת פעולות חיבור וחיסור במספרים עד 10 , 000 בכיתה ג : הנושא . 1 חיבור וחיסור במאוזן עד 1 , 000 ללא המרה . 2 חיבור וחיסור במאוזן עד 1 , 000 כולל תרגילים פשוטים שיש בהם המרה . 3 חיבור וחיסור במאוזן עד 10 , 000 ללא המרה . 4 חיבור וחיסור במאוזן עד 10 , 000 עם המרה אמצעי ההמחשה העיקרי כרטיסי משטחים דף המשטחים המחיק ישר המספרים הריק כרטיסי משטחים דף המשטחים המחיק בית המספרים כרטיסי משטחים דף המשטחים המחיק בית מספרים ישר המספרים הריק פרקי הלימוד ספר 7 המבנה העשרוני עד 10 , 000 חלק א , יחידה ג ספר 7 המבנה העשרוני עד 10 , 000 חלק א , יחידה ד ספר 8 המבנה העשרוני עד 10 , 000 חלק ב , יחידה א ספר 8 המבנה העשרוני עד 10 , 000 חלק ב , יחידות ב -ה עמודים -153 146 בפעילויות 4 - 1 עוסקים בתרגילים בסיסיים שבהם מחברים למספר או מחסרים מהמספר 1 או 10 או . 100 חשוב שהתלמידים יעבדו עם כרטיסי המשטחים ויבחרו בהתאם לתרגיל איזה משטח עליהם להוסיף או להוריד . בתרגילים שבפעילויות אלה אין המרה . יוצא מן הכלל ( עמוד 147 ) ( ראו בסוף המדריך עמודים 132 - 127 ) בפעילות 3 פותרים משוואות חיבוריות שבהן המספר החסר הוא 10 , 1 או . 100 יש לקשר את המשוואות למשטחים ולשאול ( למשל בסעיף א ) " איזה משטח עליי להוסיף ל - 342 כדי לקבל ? 352 וכדי לקבל " ? 442 וכולי . בפעילות 4 משלימים סדרות בקפיצות שוות . גם כאן גודל הקפיצה יכול להיות 10 , 1 או . 100 יש להימנע מדיון בהכללות שגויות , כגון " כשמוסיפים 10 רק ספרת העשרות משתנה " . זוהי הכללה שגויה כיוון שהיא נכונה רק במקרים שבהם אין המרה . למשל , בתרגיל 795 + 10 = 805 מוסיפים , 10 וגם ספרת העשרות וגם ספרת המאות משתנות . אם ההכללה מגיעה מצד התלמידים אפשר לציין שזה נכון בדרך כלל .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר