עמוד:83

הדף המחיק כולל טורים של יחידות , עשרות , מאות ואלפים , ומתחת להם בית מספרים : טבלה שיש בה ארבע עמודות ( יחידות , עשרות , מאות ואלפים ) . אפשר לייצג מספרים על ידי צביעה של יחידות , עשרות ומאות ולתאר בבית המספרים מה צבענו . למשל , את המספר 347 אפשר להציג בלוח המחיק ובבית המספרים כך : העבודה בכרטיסיות המשטחים מוחשית יותר ומתאימה לתחילת לימוד הנושא . בציורי המשטחים אפשר לראות את יחסי הגודל בין יחידה , עשרת ומאה . הלוח המחיק סכמטי ומופשט יותר , אך נוח לשימוש . בדוגמה למשל קל לראות שיש 7 יחידות מבלי למנות אותן . שימו לב שהלוח כולל 20 חזרות מכל דבר ( 20 יחידות , 20 עשרות וכולי ) . זאת משום שבהמשך ישתמשו בו התלמידים ללימוד נושא ההמרה . בית המספרים משמש לתיעוד באופן שבו מיוצג המספר בכרטיסי המשטחים או בלוח המחיק . בכל עמודה כותבים מספר המתאר את מספר המשטחים מהסוג המתאים . לכל מספר מתאים תרגיל יחיד המתאים לייצוג העשרוני שלו . זהו תרגיל שבו הסכום של ערכי הספרות מחושב . לדוגמה , התרגיל המתאים ל - 347 הוא :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר