עמוד:45

דוגמה לפתרון שיש בו כמה טעויות : הפתרון הזה מראה בוודאות שהתלמידה אינה יודעת את כללי סדר הפעולות : 2 7 - 8 × 5 : 10 + 21 : 3 × 7 = 161 התלמידה פתרה תחילה את מה שנראה לה קל : 21 : 3 , 10 : 5 ( או חשבה כי חילוק קודם לכל פעולה אחרת ) . - מכיוון שאת התרגיל 5 : 10 התלמידים עדיין לא למדו לפתור , התלמידה פתרה 10 : 5 ( אף שבחילוק לא מתקיים חוק החילוף ) . - את התרגיל שהתקבל היא פתרה לפי סדר המספרים ולא לפי כללי סדר הפעולות : 8 × 2 + 7 × 7 = 16 + 7 × 7 = 23 × 7 = 161 במקום לבצע קודם את פעולת הכפל ( , ( 7 × 7 ביצעה התלמידה קודם את פעולת החיבור ( 4 49 . ( 16 + 7 40 7 הפתרון הנכון של תרגיל זה : 8 × 5 : 10 + 21 : 3 × 7 = 4 + 49 = 53 מהלך הפרק א . מחשבים לפי הסדר ( עמודים 79 - 76 ) ביחידה זו עוסקים בפתרון תרגילים ללא סוגריים שיש בהם פעולות חיבור וחיסור בלבד או כפל וחילוק בלבד . ב . סוגריים ( עמודים 81 - 80 ) ביחידה זו פותרים תרגילים שיש בהם סוגריים ולומדים שהצבת סוגריים במקומות שונים בתרגיל יכולה לשנות את תוצאת התרגיל . ג . מתי מותר לשנות את הסדר ? ( עמודים 88 - 82 ) ביחידה זו לומדים להשתמש בחוק החילוף בחיבור ובכפל לצורך הקלת החישובים , כלומר לומדים שבתרגיל שיש בו רק פעולות חיבור או רק פעולות כפל מותר לשנות את הסדר . ד . כפל וחילוק קודמים לחיבור וחיסור ( עמודים 102 - 89 ) ביחידה זו לומדים לפתור תרגילים שיש בהם ארבע פעולות חשבון וסוגריים , ובכך מסיימים ללמוד את כל הסכמי סדר הפעולות לארבע פעולות החשבון היסודיות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר