עמוד:43

. 2 חוק הקיבוץ לגבי פעולות החיבור והכפל בתרגיל שיש בו פעולות חיבור בלבד או פעולות כפל בלבד מותר לשנות את סדר הפעולות . לדוגמה : בתרגיל 26 + 19 + 1 יש לבצע את הפעולות משמאל לימין : 45 . 26 + 19 + 1 = ( 26 + 19 ) + 1 = 45 + 1 = 46 עם זאת , לפי חוק הקיבוץ מותר לחשב כך : 20 , 26 + 19 + 1 = 26 + ( 19 + 1 ) = 26 + 20 = 46 כלומר : ( . ( 26 + 19 ) + 1 = 26 + ( 19 + 1 אין כאן החלפה של מקום המספרים אלא רק שינוי של סדר החישוב . באופן כללי : ( a + b ) + c = a + ) b + c ( ( a × b ) × c = a × ) b × c ( b , a ו - c מייצגים מספרים כלשהם . כדי להקל את החישובים משתמשים גם בחוק החילוף וגם בחוק הקיבוץ , המאפשרים לשנות את סדר החישוב . לדוגמה : הערות : אין להשתמש בחוק הקיבוץ כאשר בתרגיל יש פעולות חיסור בלבד או פעולות חילוק בלבד או פעולות מעורבות . המשמעות של חוק החילוף וחוק הקיבוץ : בתרגיל שיש בו רק פעולות חיבור או רק פעולות כפל אפשר לחבר או לכפול בכל סדר שהוא והתוצאה אינה משתנה . חוק נוסף - חוק הפילוג של הכפל מעל לחיבור ולחיסור יילמד בפרק " כפל וחילוק עד . " 200 שגיאות בפתרון תרגילים ודרכים למנוע אותן העיסוק בסדר פעולות מזמן שגיאות רבות בפתרון תרגילים . נדון כאן בשגיאות אופייניות שראינו אצל תלמידים וגם נידונות במאמרים שונים , ונציע הצעות לדרכי עבודה עם תלמידים לתיקון השגיאות האלו . המלצות כלליות - מומלץ לראיין את התלמידים המתקשים בפתרון התרגילים במטרה למצוא את הסיבות לשגיאות . - כדאי לנתח את השגיאות ולבדוק אם יש כאלה החוזרות על עצמן . - יש לשים לב אם השגיאות הן בחישוב בלבד או ביישום שגוי של הכללים . - כדי לבדוק אם התלמידים יודעים להשתמש בחוקים של סדר הפעולות כדאי לתת להם תרגילים שאפשר לבצע בהם חישובים הן בסדר הנכון והן בסדר הלא נכון , לדוגמה : . 12 + 24 : 6 × 2 הפתרון לפי כללי סדר הפעולות : 12 + 24 : 6 × 2 = 12 + 4 × 2 = 12 + 8 = 20

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר