עמוד:23

עמודים -32 30 הפעילויות בעמודים 31 - 30 עוסקות אף הן בקשר בין תרגילים . בפעילות 10 מיישמים את הנלמד בעמודים . 23 - 20 אפשר לראות בציור ובשני התרגילים שהתלמידים משלימים , שהגורם 4 בתרגיל הכפל נשאר והגורם האחר גדל ב - 5 × 4 ) 1 בתרגיל הראשון ו - בתרגיל השני ) , ולכן התוצאה גדלה ב - 20 ) 4 בתרגיל הראשון ו - 24 בתרגיל השני ) . התרגיל __ = , 7 × 4 המופיע בדיון , הוא התרגיל הבא לפי אותה החוקיות , ולכן תוצאתו גדולה ב - 4 מהתוצאה של התרגיל השני , כלומר . 28 באופן דומה אפשר לפתור את התרגילים בפעילות 11 על ידי הוספה או החסרה של הגורם הזהה בתרגילים . התרגילים המודגשים בשני הסעיפים הם תרגילים של כפל ב - , 5 והם קלים יותר לפתרון . בעזרתם התלמידים פותרים את שאר התרגילים . בדיון כדאי להציע ליובל להיעזר בתרגיל 10 × 6 = 60 כדי לפתור את התרגיל __ = . 11 × 6 בפעילות 12 חשוב לעודד את התלמידים לענות בלי לחשב ולנמק את תשובותיהם . בסעיף ב : 4 × 6 . . . 7 × 9 התלמידים יכולים להבחין בכך ששני הגורמים בתרגיל שבצד ימין גדולים משני הגורמים בתרגיל שבצד שמאל , ולכן תוצאת התרגיל הימני גדולה יותר . בפעילות - 13 הדרך שבה פתרה שירה את תרגיל הכפל __ = 6 × 9 נלמדה כבר בכיתה ב ( ספר , 6 עמוד – ( 136 במקום לכפול גורם כלשהו ב - , 9 אפשר לכפול אותו ב - 10 ולהחסיר אותו מהתוצאה המתקבלת . דרך פתרון זו קשורה לדרך שנלמדה בעמוד הקודם ומסתמכת אף היא על שימוש בתוצאות ידועות של תרגילים קלים . בפעילות 14 מציגים את הקשר שבין תרגיל כפל ( או חילוק ) ב - 6 ובין שני תרגילי כפל ( או חילוק ) - ב - 2 וב - . 3 בשני המקרים מתקבלת תוצאה זהה ואפשר לדון על כך עם התלמידים . בפעילות , 15 אף שלא מופיעים בה תרגילי כפל , עוסקים בקשר שבין כפל ב - 3 ( מחיר המכוניות בשורה הראשונה בטבלה ) לכפל ב - 6 ( מחיר המטוסים בשורה השנייה בטבלה ) . לאחר השלמת הטבלה , התלמידים מגלים שבכל טור המחיר בשורה השנייה גדול פי 2 מהמחיר בשורה הראשונה . אמנם התלמידים אינם מכירים עדיין את הביטוי " גדול פי " , אולם הם יכולים לבטא קשר זה בשפה שלהם . מקשר זה אפשר להסיק בדיון שאם סבתא שילמה על המכוניות 42 שקלים , הרי שעל אותו מספר של מטוסים היא שילמה פי , 2 כלומר 84 שקלים . התלמידים לא למדו עדיין כיצד לפתור את התרגיל __ = , 42 × 2 אך אפשר לחשב את התוצאה גם בעזרת התרגיל . 42 + 42 = 84 עמודים -35 33 את פעילות 16 אפשר לפתור בכמה דרכים . למשל , דרך אחת : לחשב את כמות הצבעים הכוללת על ידי חישוב בנפרד של כמות הצבעים של איתמר ( 6 × 3 = 18 ) ושל דפנה ( 6 × 7 = 42 ) ומציאת הסכום הכולל ( 42 + 18 = 60 ) דרך אחרת : חישוב הכמות הכוללת של קופסאות הצבעים של איתמר ודפנה ( 3 + 7 = 10 ) ומכפלתה בכמות הצבעים בכל קופסה ( . ( 6 × 10 = 60 ייתכנו דרכים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר