עמוד:13

עמוד 10 בפעילויות 11 - 10 עוסקים במושגים " גורמים " ו " מכפלה " ובמיקומם בתרגילי כפל וחילוק . בכפל – המספר המתאים למכפלה הוא תוצאת התרגיל . הגורמים הם שני המספרים בתרגיל . בחילוק - המספר המתאים למכפלה הוא המספר הראשון בתרגיל . הגורמים הם המספר האחר בתרגיל והתוצאה . ההבנה הזו תסייע לתלמידים בפתרון תרגילים ומשוואות וכן בפתרון בעיות מילוליות . התלמידים למדו זאת בכיתה ב , וכאן יש לכך תזכורת . התרגיל המתאים בפעילות 10 הוא : 8 × 2 = 16 ( או 2 × 8 = 16 ) ובפעילות 11 הוא : 8 : 2 = 4 ( או . ( 8 : 4 = 2 לכל תרגיל מתאימים שני מצבים , ולכן לכל תרגיל מתאימים שני ציורים ושתי תבניות המתארות אותם . התלמידים מתבקשים להשלים אותם . הנה דוגמה אפשרית לתרגילים וציורים מתאימים : . 10 כתבו תרגיל כפל שה ּ וגרמים בו הם 2 ו : 8 השלימו את התבניות לפי התרגיל שכתבתם בשתידרכים שונות , וצירו ציורים מתאימים . 2 ענפים 8 עלים בכל ענף 16 עלים בסך הכל 8 ענפים 2 עלים בכל ענף 16 עלים בסך הכל . 11 כתבו תרגיל חלוק שה מּ כפלה בו היא 8 ואחד ה ּ וגרמים בו הוא : 2 השלימו את התבניות לפי התרגיל שכתבתם בשתידרכים שונות , וצירו ציורים מתאימים . 2 ענפים 4 עלים בכל ענף 8 עלים בסך הכל 4 ענפים 2 עלים בכל ענף 8 עלים בסך הכל אפשר לדון בהבדל בין שתי הפעילויות ולהדגיש את העובדה שאף שהמספרים הנתונים בתחילת כל פעילות זהים ( 2 ו - , ( 8 תפקידיהם שונים , ולכן גם המצבים המתאימים להם שונים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר