עמוד:228

מהי שאלה פורייה ? שאלה שאין לה באופן עקרוני תשובה חד–משמעית ; שאלה המערערת את הנחות היסוד והאמונות הוודאיות של הלומדים ; שאלה המחייבת התמודדות עם תכנים עשירים , שאלה רלוונטית לחיי הלומדים ולחיי החברה שבה הם חיים ; שאלה שיש בה ממד אתי ; שאלה שניתן לעבד לשאלת מחקר ; שאלה שיש עליה מידע נגיש לתלמידים . תשובות לשאלות : 1-2 בכל תנועה / פעולה שאנחנו עושים משתתפים השרירים שבגופנו . הערה לשאלה : 3 חשוב ללמד ילדים לשאול שאלות "פוריות . " מומלץ לתעד את השאלות העיקריות שנוסחו על ידי התלמידים ולהשיב עליהן תוך כדי התקדמות הלמידה בפרק . במידת הצורך חשוב להפנות את התלמידים למקורות מידע מתאימים . חלק ב : סיכום התצפיות . 1 אילו פעולות אפשר לעשות בעזרת השרירים ? . 2 מה משותף לכל הפעולות שביצעתם בסעיפים ? 5-1 . 3 נסח וּ לפחות שלוש שאלות שעולות אצלכם בעקבות התצפיות . בניסוח השאלות השתמשו במילות שאלה כגון : מה הקשר ? כיצד ? איך ? היכן ? מה דומה ? מה שונה ? מתי ? מה קורה ? להוראה מפורשת של מיומנות החשיבה שאילת שאלות פנו לתת המדור מיומנויות חשיבה מסדר גבוה שבמדור מיומנויות ותהליכי חשיבה שבאתר מטר . כיצד פועלים השרירים ? התלמידים מתוודעים במשימה למנגנון הפעולה של השרירים : התכווצות והתרפות . ההתכווצות נחוצה לביצוע התנועה וההתרפות נחוצה להחזרת השריר למצבו הקודם . גם בהתכווצות וגם בהתרפות מתחוללים בשריר שינויים . חשוב ביותר לחזור לסעיפי המשימה הקודמת ולבדוק בכל פעילות באילו מצבים השריר התכווץ ) ולתאר מה השתנה בשריר ( ובאילו מצבים השריר התרפה ) ולתאר מה השתנה בשריר . ) בכל תנועה מעורבים בדרך כלל שתי הפעולות בו זמנית : שריר אחד מתכווץ ושריר אחר מתרפה . פִּ סקה זו נועדה להסב את תשומת הלב של הלומדים לקיומן של תנועות עדינות ) כמו כתיבה ושרטוט ( ולקיומן של תנועות גסות ) כמו הליכה וריצה ( ולקשר שבינן לבין גודל השריר . בעקבות קריאת קטע המידע - נדע ... להסביר כיצד מתבצעת תנועה בעזרת שריר . לתאר אילו פעולות של הגוף מתבצעות בעקבות התכווצות של שרירים . להסביר מה מאפשר לנו לבצע מגוון של תנועות . קִרְ א וּ את קטע המידע הבא , התבוננו באיורים המלווים את הקטע , היעזרו בתצפיות שערכתם במשימה שרירים בפעולה והשיבו על השאלות בעמוד . 230 כיצד פועלים השרירים ? פעולת השרירים בכל תנועה שאנחנו עושים משתתפים השרירים שבגופנו . כשאנחנו מרימים את היד , מניעים את הרגל , עושים הבעות בפנים - השרירים מתכווצים ואחר כך מ ִ ת ְרַפּ ים . על ידי ההתכווצות ואחר כך ההתרפות שלהם הם גורמים לתנועה . כששריר מתכווץ הוא נעשה קצר יותר , עבה יותר וקשה יותר . למשל , כשאנו מרימים חפץ כבד , שריר הזרוע העליון מתכווץ . אנו מרגישים שהשריר עבה יותר וקשה יותר . כששריר מ ִ ת ְרַפּ ה הוא חוזר למצבו הקודם , פחות עבה ופחות קשה . למשל , כשאנו מיישרים את היד , שריר הזרוע העליון מ ִ ת ְרַפּ ה . אני מרגישים שהשריר פחות עבה ופחות קשה . שריר זרוע מכווץ

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר