עמוד:223

בעקבות הלמידה - נדע ... להסביר מדוע חשובה התנועה לבני האדם . לתאר את מבנה השלד והשרירים ואת תפקודיהם . להסביר את הקשר בין מבנה השלד לתפקודו . להסביר את החשיבות שיש לפעילות גופנית וליציבה נכונה לבריאות . להציע דרכים והתנהגויות ליציבה נכונה . מארגני ההוראה–למידה בעמוד זה נועדו להביא את הלומדים למודעות אודות ביצועי ההבנה הנדרשים מהם בעקבות הלמידה של הפרק , למושגים שילמדו ולמיומנויות שיפעילו . מושגים שנלמד • שלד , עצמות , מפ רָקִ ים , שרירים , גידים , תנועה . • פעילות גופנית , יציבה נכונה . מיומנויות שנפעיל להפיק מידע מקטעי מידע ומתרשימים . לאסוף נתונים בעזרת תצפית . ב לנסח שאלות בעקבות תצפית . לערוך מעקב אישי באמצעות שאלון ולסכם את התוצאות בטבלה . להציג מידע בכרזה ובמצגת . להפעיל כלים מתוקשבים . לעבוד בשיתוף פעולה .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר